Open vacatures

Voor deze vacatures zijn wij op zoek naar topkandidaten.

Succesvol afgerond

Zuyd Hogeschool - Lid Raad van Toezicht
CED-Groep - Algemeen Directeur-Bestuurder
Stichting Cultuureducatiegroep - Lid Raad van Toezicht, profiel: Cultureel Ondernemerschap
Stichting Cultuureducatiegroep - Lid Raad van Toezicht, profiel: Onderwijs & Educatie
Avans Hogeschool - Directeur Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu
ROC Friese Poort - Directeur vestiging Leeuwarden/Dokkum en Directeur vestiging Drachten
ROC Midden Nederland - Directeur Facility, Horeca & Travel College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Rythovius College
OMO SG Tongerlo - Collegedirecteur Da Vinci College
Avans Hogeschool / Hogeschool Zeeland - Directeur Centre of Expertise Biobased Economy
AOC De Groene Welle - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep - Directeur-bestuurder
Wellantcollege - Regiodirecteur vmbo
SKOzoK - Lid College van Bestuur
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur
Stichting Onderwijsgeschillen - (vice) voorzitter Landelijke Klachtencommissie
Stichting Pluryn - Lid Raad van Toezicht - Zorgtechnologie, Wetenschappelijk
Veluwse Onderwijsgroep - Lid Raad van Toezicht
COG Valei & Gelderland-Midden - Algemeen directeur Arentheem College
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht, profiel Financieel
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Lid Bestuur, Penningmeester/ Portefeuille Financën
SHG Groep - Lid Raad van Toezicht, profiel Zorgkwaliteit & Veiligheid
SHG Groep - Lid Raad van Toezicht, profiel Transities binnen het sociale domein
Velison Wonen - Voorzitter Raad van Commissarissen
Velison Wonen - Lid Raad van Commissarissen
Avans Hogeschool - Directeur Diensteenheid ICT & Facilitair (DIF)
Fontys International Business School - Managing Director
Zadkine - Hoofd Financiën
Zuyd Hogeschool - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Inholland - Directeur Onderwijs en Innovatie
ROC West Brabant - Directeur Florijn College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Sondervick College
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - vastgoed
ROC Da Vinci College - Directeur Onderwijsstrategie en kwaliteit
Stichting Gilde Opleidingen - Directeur Zorg & Welzijn
Woonstichting Servatius Maastricht - Lid Raad van Toezicht - Financiën & Bedrijfsvoering
Beukenrode Onderwijs - Locatieleider
Noordwijkse Woningstichting - Voorzitter Raad van Commissarissen
Noordwijkse Woningstichting - Lid Raad van Commissarissen
NUOVO Scholengroep - Voorzitter Raad van Toezicht
SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) - Manager VO tweede fase
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) - Lid/Vicevoorzitter Raad van Toezicht - portefeuille HRM
Passend Onderwijs Almere - Directeur-bestuurder
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) - Lid Raad van Toezicht - portefeuille financiën
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, innovatie
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, financiën en vastgoed
Stichting Woontij - Lid Raad van Commissarissen
Habeko Wonen - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Sophia Stichting/ Stichting PCPO - Bestuurder
Almeerse Scholen Groep - Lid College van Bestuur
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Open Universiteit - Decaan Cultuur- en Rechtswetenschappen
Gemeente Alphen aan den Rijn - Hoofd Personeel & Organisatie
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Lid (voordracht ouders) Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Beoogd Voorzitter Raad van Toezicht
Heliomare - Lid Raad van Bestuur