Succesvol afgerond

Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, innovatie
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, financiën en vastgoed
Stichting Woontij - Lid Raad van Commissarissen
Habeko Wonen - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Sophia Stichting/ Stichting PCPO - Bestuurder
Almeerse Scholen Groep - Lid College van Bestuur
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Open Universiteit - Decaan Cultuur- en Rechtswetenschappen
Gemeente Alphen aan den Rijn - Hoofd Personeel & Organisatie
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Lid (voordracht ouders) Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Beoogd Voorzitter Raad van Toezicht
Catharina Ziekenhuis - Manager Onderwijs & Onderzoek
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht - Maatschappelijk Ondernemerschap (Zorg)marketing en Branding
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht - Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - Rector/bestuurder
Heliomare - Lid Raad van Bestuur
Stichting Urgente Noden Nederland - Directeur
Rijnbrink - Lid Raad van Toezicht - Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement
Rijnbrink - Lid Raad van Toezicht - Jurdisch
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Odulphus Lyceum
Sichting Onderwijsgeschillen - Voorzitter en Vicevoorzitter Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - Rector Beatrix College
Christelijke Onderwijs Groep - Directeur Services en Beleid ROC A12
Quadraam - Rector Lorentz Lyceum
Academische Opleidingsschool West-Brabant - Programmadirecteur
Habeko Wonen - Lid raad van commissarissen - Marketing & Communicatie (voordracht huurders)
Helicon Opleidingen - Directeur Helicon MBO Velp
Omnia Wonen - Manager Bedrijfsontwikkeling
Omnia Wonen - Manager Bemiddeling & Beheer
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Scholengemeenschap Were Di
Wellantcollege - Regiodirecteur vmbo
Deltion College - Lid College van Bestuur
Wooncompagnie - Directeur-bestuurder
Helicon Opleidingen - Directeur Helicon MBO Velp
MBO Utrecht - Manager Academie Techniek en Entreeopleidingen
Lucas Onderwijs - Directeur Stichtingsbureau