Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

Zadkine - Hoofd Financiën
Zuyd Hogeschool - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Inholland - Directeur Onderwijs en Innovatie
ROC West Brabant - Directeur Florijn College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Sondervick College
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - vastgoed
ROC Da Vinci College - Directeur Onderwijsstrategie en kwaliteit
Stichting Gilde Opleidingen - Directeur Zorg & Welzijn
Woonstichting Servatius Maastricht - Lid Raad van Toezicht - Financiën & Bedrijfsvoering
Beukenrode Onderwijs - Locatieleider
Noordwijkse Woningstichting - Voorzitter Raad van Commissarissen
Noordwijkse Woningstichting - Lid Raad van Commissarissen
NUOVO Scholengroep - Voorzitter Raad van Toezicht
SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) - Manager VO tweede fase
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) - Lid/Vicevoorzitter Raad van Toezicht - portefeuille HRM
Passend Onderwijs Almere - Directeur-bestuurder
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) - Lid Raad van Toezicht - portefeuille financiën
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, innovatie
Rijn IJssel - Lid Raad van Toezicht, financiën en vastgoed
Stichting Woontij - Lid Raad van Commissarissen
Habeko Wonen - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Sophia Stichting/ Stichting PCPO - Bestuurder
Almeerse Scholen Groep - Lid College van Bestuur
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Open Universiteit - Decaan Cultuur- en Rechtswetenschappen
Gemeente Alphen aan den Rijn - Hoofd Personeel & Organisatie
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Lid (voordracht ouders) Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso - Beoogd Voorzitter Raad van Toezicht
Catharina Ziekenhuis - Manager Onderwijs & Onderzoek
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht - Maatschappelijk Ondernemerschap (Zorg)marketing en Branding
Stichting Bevolkingsonderzoek Noord - Lid Raad van Toezicht - Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement
Katholieke Scholengemeenschap De Breul - Rector/bestuurder
Heliomare - Lid Raad van Bestuur
Stichting Urgente Noden Nederland - Directeur
Rijnbrink - Lid Raad van Toezicht - Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement
Rijnbrink - Lid Raad van Toezicht - Juridisch
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Odulphus Lyceum
Stichting Onderwijsgeschillen - Voorzitter en Vicevoorzitter Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - Rector Beatrix College