Lid College van Bestuur/Rector

• Met hart en ziel verbonden aan het hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek.
• Een doelmatig, democratisch en dienend bestuurder met een frisse blik, flair en statuur.
• Een teamspeler die een inspirerende en leidende rol speelt in het innoveren van het onderwijs aan de hand van ICT.