Lid College van Bestuur

• Betreft de portefeuille financiën, informatievoorziening/IT en vastgoed.
• Met daadkracht realiseren van efficiency in ondersteunende processen.
• Expertise bedrijfsvoering verbinden aan ontwikkeling organisatie en onderwijskundig leiderschap.