Directeur Academie voor Marketing en Business Management

• Leidinggeven aan een academie voor Sales, Marketing en Ondernemerschapsonderwijs.
• Toekomstgericht werken aan de functie van de academie als kennispartner.
• Leiding geven aan de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams met ‘student centraal’ als leidmotief.