Voorzitter College van Bestuur

• Gezaghebbend boegbeeld en soepele netwerker met visie op onderwijs en onderzoek en sterke oriëntatie op bedrijfsleven.
• Maatschappelijk geëngageerde entrepreneur met verbindende verander- en executiekracht.
• Koersvaste voorzitter die ambitieuze hogeschool met elan positioneert als internationaal erkende topinstelling.