Lid College van Bestuur

• Sparringpartner op het terrein van bedrijfsvoering.
• Liefst ervaring in het onderwijs of aanpalende maatschappelijke organisaties.
• Kennisdelen en verbinden.