Directeur Markland College Oudenbosch

• Versterken van het onderwijskundig profiel binnen financieel haalbare kaders.
• Vormgeven van maatwerk, meer ICT in het onderwijs en contextrijk leren.
• Invulling geven aan een sterke strategische positie in de regio.