Directeur Servicecenter Voorzieningen

• Trekker van de vernieuwing van de serviceorganisatie.
• Ketenbenadering en lean.
• Onderdeel van groter veranderingsproces binnen de ondersteuning.