Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Ruurd Koopmans tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Katholieke Scholengemeenschap De Breul heeft per 1 januari 2022 Ruurd Koopmans benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij volgt Esther Verboon op die per 1 augustus jl. is teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezi...
Lees verder...

Waterweg Wonen benoemt Gerard Kohsiek tot lid Raad van Commissarissen

Gerard Kohsiek is per 1 januari 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen. Zijn taakgebied is ‘vastgoed & gebiedsontwikkeling’. Hij is voorgedragen door de Huurdersraad Waterweg Wonen. Gerard Kohsiek is een ervaren on...
Lees verder...

Graafschap College benoemt Rik Eijsink tot sectordirecteur Economie & Dienstverlening

Graafschap College heeft Rik Eijsink benoemd tot sectordirecteur Economie & Dienstverlening. Rik start 1 maart 2022 bij het Graafschap College en volgt Corrie Vinckers op die sinds het vertrek van Alain van de Haar interim-directeur is. Rik Eijsi...
Lees verder...

Stichting Trajectum benoemt Carina van der Grijn tot lid Raad van Toezicht

Stichting Trajectum benoemt per 1 januari 2022 Carina van der Grijn tot lid Raad van Toezicht met het profiel: innovatie en digitalisering. Carina heeft ruime ervaring op het gebied van digitalisering waarvan de laatste jaren in de zorg....
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt Joséphine Rutten tot lid Raad van Toezicht

In december treden Frits Bakker en Joséphine Rutten toe tot de Raad van Toezicht van SVOK. Frits vervangt Wim Hamers als voorzitter en Joséphine neemt het stokje over van Rennie ten Dam. Beiden zijn bevlogen, staan voor een jarenlange ervaring in d...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt Frits Bakker tot voorzitter Raad van Toezicht

In december treden Frits Bakker en Joséphine Rutten toe tot de Raad van Toezicht van SVOK. Frits vervangt Wim Hamers als voorzitter en Joséphine neemt het stokje over van Rennie ten Dam. Beiden zijn bevlogen, staan voor een jarenlange ervaring in d...
Lees verder...

Omring benoemt Margret Huisman tot directeur HR & Organisatie

Margret Huisman start vanaf 1 februari 2022 als directeur HR & Organisatie bij Omring. Margret werkt met veel plezier in de zorgsector en wil haar opgedane kennis en ervaring graag inzetten bij Omring. Zij vervult al ruim 9 jaar de rol van Manage...
Lees verder...

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso benoemt Judith van Biemen tot bestuurder

Judith van Biemen start per 1 februari 2022 als bestuurder bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. Judith is nu nog werkzaam bij het Maris College in Den Haag waar ze als algemeen directeur eindverantwoordelijk is voor de totale organi...
Lees verder...

Lucas Onderwijs benoemt Elfred Bus tot hoofd informatiebeheer en ICT

Elfred Bus start per januari 2022 als hoofd informatiebeheer en ICT bij Lucas Onderwijs. Elfred is nu nog werkzaam als manager innovation en projects bij De Haagse Hogeschool. Elfred heeft ervaring met digitale verandertrajecten gericht op onderwijs...
Lees verder...

HAN_University of Applied Sciences benoemt Arie Beunis tot stafdirecteur Finance & Control

HAN_University of Applied Sciences heeft per 15 november 2021 Arie Beunis benoemd tot stafdirecteur Finance & Control. Arie heeft bedrijfseconomie gestudeerd en de postdoctorale opleiding accountancy gevolgd aan de Katholieke Universiteit Brabant...
Lees verder...

Windesheim benoemt Anne Flierman tot voorzitter Raad van Toezicht

Anne Flierman is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim. Anne Flierman, tot en met april van dit jaar voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), volgt Peter den Oudsten op, die na t...
Lees verder...

Onderwijsgroep Amstelland benoemt Steven Halbertsma tot lid Raad van Toezicht

Steven Halbertsma treedt toe tot de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Amstelland met de portefeuille financiën. De heer Halbertsma werkt als Program Director Network Development bij PostNL Pakketten in Den Haag. Hij heeft Luchtvaart- en Ruimtevaa...
Lees verder...

HAN_University of Applied Sciences benoemt Marloes Strooper en Jos Janssen tot academiemanager Rechten

Marloes Strooper en Jos Janssen zullen in het nieuwe jaar starten als academiemanager Rechten bij HAN_University of Applied Sciences. Beiden hebben veel ervaring in het onderwijs;  Marloes is op dit moment nog werkzaam bij Juridische Hogeschool Avan...
Lees verder...

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 2505 benoemt Ronald Wilcke tot onafhankelijk voorzitter Algemene Ledenvergadering

Per oktober 2021 is Ronald Wilcke benoemd tot  onafhankelijk voorzitter Algemene Ledenvergadering. Ronald is zelfstandig coach, adviseur, voorzitter, toezichthouder en onder andere werkzaam als  vertrouwenspersoon bij JINC en Lid Raad van Advies bi...
Lees verder...

HKU benoemt Mir Wermuth tot directeur HKU Media

HKU heeft Mir Wermuth per 1 januari 2022 benoemd tot directeur HKU Media. Mir Wermuth is gepromoveerd in de communicatiewetenschap en heeft diverse leidinggevende functies vervuld in het onderwijs en de mediasector. Ze kijkt enthousiast vooruit naar ...
Lees verder...

GGzE benoemt Wietske van Oorsouw tot manager Opleiding & Onderzoek

GGzE benoemt Wietske van Oorsouw per 1 december 2021 tot manager Opleiding & Onderzoek. Wietske van Oorsouw is nu nog werkzaam als senior manager voor de opleidingen Klinische psychologie en Psychotherapie bij Rino Zuid. Wietske heeft ruime ervar...
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Cathelijne Beekmans-Gommers tot rector Maaslandcollege

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Cathelijne Beekmans-Gommers benoemd tot rector van het Maaslandcollege in Oss. Op dit moment is zij locatiedirecteur aan het Citadel College, locatie Griftdijk in Lent. Cathelijne start haar nieuwe functie op...
Lees verder...

Koninklijke Kentalis benoemt Jeroen Hoek tot directeur onderwijs CMB/DB

Koninklijke Kentalis benoemt na een zorgvuldige procedure per 1 januari 2022 Jeroen Hoek tot directeur onderwijs CMB/DB (communicatief meervoudig beperkt en doofblind). Jeroen Hoek is nu nog werkzaam als directeur bij het Farellyceum.  ...
Lees verder...

SPO WIJ de Venen benoemt Jacqueline Hissink tot lid Raad van Toezicht

SPO WIJ de Venen benoemt Jacqueline Hissink tot lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied HR. Jacqueline Hissink is tevens hoofd HRM bij Slachtofferhulp Nederland (Utrecht)....
Lees verder...

SPO Utrecht benoemt Anko van Hoepen tot voorzitter college van bestuur van SPO Utrecht

Anko van Hoepen is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van SPO Utrecht, een van de grote besturen voor primair onderwijs in Nederland. Anko is bijna negen jaar geleden begonnen als lid van het algemeen bestuur van de...
Lees verder...

Stichting KBA Nw West benoemt Jeroen Goes tot directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht van KBA Nw West benoemt per 1 januari 2022 Jeroen Goes als directeur-bestuurder van de stichting. Jeroen Goes volgt daarmee Jeroen Knigge op, die na bijna vier jaar KBA Nw West verlaat. Jeroen Goes is nu nog werkzaam als bestuurd...
Lees verder...

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) benoemt Miriam van der Smissen tot bestuurder

In verband met het pensioen van bestuurder Bert van der Lee in 2022 heeft de Raad van Toezicht van Stichting O2A5 zich ingespannen om een nieuwe bestuurder te benoemen. Per 1 januari 2022 is Miriam van der Smissen benoemd tot bestuurder van stichting...
Lees verder...

Stichting RIONED benoemt Hilde Niezen tot directeur

Met ingang van 1 januari 2022 is Hilde Niezen benoemd als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 j...
Lees verder...

Stichting Trajectum benoemt Flory Bruggeman tot lid Raad van Toezicht

Flory Bruggeman is benoemd tot lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit en zorg, bij Stichting Trajectum. Flory is (gezondheids)jurist en psychiater. Zij werkt als psychiater bij diverse instellingen zoals onder andere GGZ-centraal Hilversum, Ab...
Lees verder...

Stichting Dunavie benoemt Mariken Govaert tot lid Raad van Commissarissen

Met ingang van 1 augustus 2021 is Mariken Govaert benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij stichting Dunavie met als aandachtsgebied Vastgoed & Projectontwikkeling. Tevens is zij directeur Vastgoed & Facilitair bij Altrecht GGZ....
Lees verder...

De Goede Woning benoemt Rob van Beek tot directeur-bestuurder

Rob van Beek begint per 1 september 2021 als vaste directeur-bestuurder bij De Goede Woning. Sinds 1 oktober 2020 nam hij deze functie op interimbasis al waar na het vertrek van Krista Walter. Na een zorgvuldige selectieprocedure is Rob van Beek beno...
Lees verder...

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel benoemt Bert Groenewoud als voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van OOadA is verheugd om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te kunnen melden dat Bert Groenewoud per 1 november a.s. de nieuwe voorzitter wordt van het College van Bestuur. Groenewoud is op dit moment nog bestuurder bij Sticht...
Lees verder...

CVO Groep Zuidoost-Utrecht benoemt Joost Kentson tot bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Joost Kentson starten als bestuurder bij CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Joost heeft ruime ervaring in allerlei rollen en functies in- en om het onderwijs....
Lees verder...

Kober kinderopvang benoemt Maudy Hylkema tot interim directeur-bestuurder

Per 26 juli 2021 is Maudy Hylkema als directeur/bestuurder a.i. gestart. Maudy heeft ruime ervaring als directeur/bestuurder en toezichthouder bij organisaties in de kinderopvang, zorg en welzijn....
Lees verder...

Schiphol Area Development Company benoemt Paul Meulenberg tot lid Raad van Commissarissen

Op 30 juni 2021 is Paul Meulenberg benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Provincie Noord Holland tot lid Raad van Commissarissen Schiphol Area Development Company (SADC). Paul Meulenberg is senior partner bij De...
Lees verder...

Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Jan van Grunsven tot locatiedirecteur Fioretti College

Met ingang van 1 augustus 2021 start Jan van Grunsven als locatiedirecteur bij het Fioretti College. Jan van Grunsven was daarvoor clusterdirecteur op MBO Utrecht en heeft een groot deel van zijn carrière in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt....
Lees verder...

Aeres Groep benoemt Jacqueline van Rennes tot faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Wageningen

De Aeres Groep heeft Jacqueline van Rennes met ingang van 1 oktober 2021 benoemd tot faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Wageningen. Jacqueline heeft veel ervaring opgedaan in het hbo als verantwoordelijke voor onderwijs en onderzoek. Zij was actief...
Lees verder...

PPO regio Leiden benoemt Vivian Tevreden tot directeur-bestuurder

Met ingang van 1 september 2021 start Vivian Tevreden als directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt als opleidingsmanager van twee opleidingen (ad en master) en als hog...
Lees verder...

Stichting Wassenaarse Zorgverlening benoemt Monique Cremers tot lid Raad van Toezicht

Op voordracht van de Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht van Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) een nieuw RvT-lid benoemd; mevrouw Monique Cremers. Monique is tevens lid Raad van Bestuur bij De Zorgcirkel. Daarnaast is zij lid van de Kwal...
Lees verder...

Het College van Bestuur van SALTO benoemt Sandra Rodgers tot directeur Onderwijs en Kwaliteit

Per 1 september 2021 is Sandra Rodgers benoemd als directeur Onderwijs en Kwaliteit bij SALTO (Scholen voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs). Sandra was de afgelopen twintig jaar werkzaam als inspecteur Primair Onderwijs en wilde graag weer wat dicht...
Lees verder...

Hogeschool Leiden benoemt Eric Veldkamp tot directeur faculteit Science & Technology

Per 1 oktober zal Eric Veldkamp starten als directeur van de faculteit Science & Technology bij Hogeschool Leiden. Hij wordt hiermee de opvolger van Patrick Pijnenburg. Eric is op dit moment werkzaam binnen het senior management van TNO, waar ...
Lees verder...

Hogeschool Leiden benoemt Eldrid Bringmann tot directeur faculteit Gezondheidszorg

Per 1 oktober zal Eldrid Bringmann aantreden als directeur van de faculteit Gezondheidszorg bij Hogeschool Leiden. Zij volgt Nico van Tol op. Eldrid is sinds 2014 werkzaam als directeur Onderwijs & Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. In di...
Lees verder...

Fontys benoemt Mirjam Woutersen tot directeur dienst Onderwijs & Onderzoek

Het college van bestuur van Fontys heeft Mirjam Woutersen per 15 september 2021 benoemd tot directeur van de dienst O&O. Mirjam volgt Margo Brouns op die na de zomer bij Fontys start als lector ‘Versterking impact praktijkgericht onderzoek’. ...
Lees verder...

Pieter Cornelissen en Vincent van Schaïk benoemd als leden Raad van Toezicht Cals College

Per 1 september aanstaande treden Pieter Cornelissen en Vincent van Schaïk toe tot de Raad van Toezicht van het Cals College. Pieter Cornelissen is momenteel bestuurder in het primair onderwijs en heeft eerder in zijn carrière als directeur bij de ...
Lees verder...

Koninklijke Auris Groep benoemt Thea van Riel tot regiodirecteur Onderwijs

Per 1 september 2021 zal Thea van Riel starten als regiodirecteur Onderwijs voor de regio Zuid bij de Koninklijke Auris Groep. Thea heeft als manager veel ervaring opgedaan in het onderwijs en de zorg. De laatste vier jaar was ze directeur van Summa ...
Lees verder...

N.V. Waterbedrijf Drenthe benoemt Henk Pijlman tot voorzitter Raad van Commissarissen

In de aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2021 is Henk Pijlman benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen voor N.V. Waterbedrijf Drenthe. WMD produceert op 12 locaties in de provincie Drenthe drinkwater van hoge kwaliteit. Tot voo...
Lees verder...

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden benoemt Eric Westhoek tot lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden is verheugd te kunnen melden dat Eric Westhoek per 1 augustus 2021 de raad komt versterken. Eric heeft meer dan 40 jaar ervaring in het onderwijs, als onderwijsgevende, directeur en be...
Lees verder...

Stichting Quadraam benoemt Ilja Faber tot rector Olympus College

Stichting Quadraam heeft Ilja Faber benoemd tot rector Olympus College. Hij volgt Maarten van de Louw op, die aan het einde van dit schooljaar met pensioen zal gaan. Ilja Faber start uiterlijk op 1 oktober 2021. Inmiddels werkt Ilja bijna 20 jaar in ...
Lees verder...

Samira Bouchibti versterkt Wesselo & Partners als adviseur diversiteit en inclusie

Samira is tot 2006 werkzaam geweest als journalist, programmamaker, publiciste en communicatieadviseur. Ze heeft ook gewerkt aan verschillende tv-producties. Van 2006 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en van 2010 to...
Lees verder...

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia benoemt Erik Jan Bakker tot rector-bestuurder Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), een stichting met zes scholen verspreid over Noord-Holland en Brabant benoemt per 1 oktober 2021 Erik Jan Bakker tot rector-bestuurder van het Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch....
Lees verder...

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg benoemt Ger Peeters tot lid Raad van Toezicht

Per 1 juli zal de heer Ger Peeters starten als lid Raad van Toezicht bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, met als aandachtsgebied financiën & vastgoedontwikkeling. De heer Peeters is tevens bestuurder van woningcorporatie Wonen L...
Lees verder...

Diversiteit aan de top

Voor Wesselo & Partners is diversiteit aan de top een belangrijk onderwerp. Onze overtuiging is dat meer diversiteit tot betere resultaten leidt. Wesselo & Partners draagt o.a. actief bij aan meer diversiteit in de top door vrouwelijk talent ...
Lees verder...

Emiliusschool benoemt Martin Heeffer tot directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht van de Emiliusschool heeft per 1 juli 2021 Martin Heeffer benoemd als directeur-bestuurder. Martin heeft ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs en is tevens voorzittend-directeur SO-SBO in Breda....
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Tom Heijnen tot rector Roncalli Scholengemeenschap

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Tom Heijnen benoemd tot rector van Roncalli Scholengemeenschap in Bergen op Zoom. Op dit moment is hij directeur havo/vwo/tto op het Beatrix College in Tilburg. Tom start zijn nieuwe functie op 1 augustus 20...
Lees verder...

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden benoemt René Tromp tot voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) heeft René Tromp benoemd tot voorzitter College van Bestuur van het scholenbestuur SCOH en SPCP. Hij volgt Gerard van Drielen op die na ruim zeven jaar voorzitterschap deze ...
Lees verder...

Omnia Wonen benoemt Peter Winterman tot interim directeur-bestuurder

Peter Winterman is tot eind 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder van Omnia Wonen te Harderwijk....
Lees verder...

ROC Nijmegen benoemt Elke Oegema tot lid College van Bestuur

Elke Oegema is door de Raad van Toezicht van ROC Nijmegen per 1 september 2021 benoemd tot lid van het College van Bestuur. Elke Oegema is sinds 2018 werkzaam als rector/algemeen directeur van scholengemeenschap IVO in Deurne. Zij heeft ruime ervarin...
Lees verder...

Stichting Quadraam benoemt Laurens van Lier tot rector Liemers College

Per 1 augustus 2021 start Laurens van Lier als rector Liemers College bij Stichting Quadraam. Laurens is op dit moment nog werkzaam als Rector Gymnasium Apeldoorn bij de Veluwse Onderwijsgroep. Daarnaast is hij onder andere actief als onafhankelijk l...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid benoemt Peter de Zoete tot rector-bestuurder St. Nicolaaslyceum

Per 1 augustus 2021 wordt Peter de Zoete benoemd tot rector-bestuurder van het St. Nicolaaslyceum. Peter is op dit moment werkzaam als rector-bestuurder van het Kennemer Lyceum in Bloemendaal en heeft veel ervaring in het VO en het bedrijfsleven. Hij...
Lees verder...

Coronavirus

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft Wesselo & Partners besloten contacten zoveel als mogelijk via telefoon en/of een videoverbinding uit te voeren. Gelukkig kunnen we iedereen ook op deze wijze goed bereiken en gaan we, ondanks d...
Lees verder...

Centrum voor Vormingsonderwijs benoemt Willem Baumfalk tot onafhankelijk voorzitter

Willem Baumfalk is met ingang van 13 april 2021 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het (toezichthoudend) bestuur....
Lees verder...

Stichting Trevianum benoemt Jessica Baart tot voorzitter College van Bestuur

Stichting Trevianum; scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium met een wervingsgebied in en rond de Westelijke Mijnstreek in Limburg heeft Jessica Baart per 1 augustus 2021 benoemd als voorzitter College van Bestuur....
Lees verder...

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland benoemt Jamila Eddini tot manager HR

Per 1 juli 2021 zal Jamila Eddini starten als manager HR bij Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland. Jamila is nu nog werkzaam als directeur HRM bij ROC Zadkine. Jamila heeft over de jaren heen brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied...
Lees verder...

TU Delft benoemt Marien van der Meer tot lid College van Bestuur/Vice President Operations

Marien van der Meer wordt Vice President Operations (VPO) in het College van Bestuur van TU Delft. De Raad van Toezicht heeft Van der Meer benoemd per 1 augustus 2021. Momenteel is zij werkzaam als lid van de Raad van Bestuur/CFOO van het Antoni van ...
Lees verder...

IZER Rotterdam benoemt Jacobijn Gussekloo tot lid Raad van Commissarissen

Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond (IZER) benoemt Jacobijn Gussekloo per 1 april tot lid Raad van Commissarissen met een medisch-zorginhoudelijk profiel. Jacobijn Gussekloo zal tevens deel uitmaken van de commissie kwaliteit & veiligheid van...
Lees verder...

WilgaerdenLeekerweideGroep benoemt Bart de Graaf tot manager expertisebehandelcentrum

WilgaerdenLeekerweideGroep heeft Bart de Graaf met ingang van 1 maart benoemd als manager expertisebehandelcentrum/ directeur Ebc360. Bart de Graaf, 57 jaar, woonachtig in Castricum. Is na zijn studie verpleegkundige al vrij snel dialyseverpleegkundi...
Lees verder...

Gemeente Katwijk benoemt Patrick Spigt tot directeur dienstverlening

Gemeente Katwijk heeft Patrick Spigt benoemd tot nieuwe directeur dienstverlening. Patrick Spigt zal starten per 1 juni 2021. Hij is op dit moment nog werkzaam bij de Gemeente Haarlem als afdelingshoofd informatievoorziening. De gemeente waarin hij ...
Lees verder...

Graafschap College benoemt Maroeska Rovers tot lid raad van toezicht

Na een zorgvuldige selectie- en wervingsprocedure heeft de raad van toezicht op 9 maart jl. unaniem zijn goedkeuring gegeven aan de voordracht van prof. dr. Maroeska Rovers als nieuw lid van de raad van toezicht. Maroeska Rovers volgt dhr. ir. Harry ...
Lees verder...

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe benoemt Mascha Schnitzler tot rector OBC Bemmel

Het College van Bestuur van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe heeft Mascha Schnitzler per 1 juni 2021 benoemd als rector OBC Bemmel. Mascha is een bevlogen directeur met ruime leidinggevende ervaring aan professionals en op dit moment nog werkzaam ...
Lees verder...

Stichting Signum benoemt Liz Chermin tot voorzitter en Ingrid Timmermans tot lid Raad van Toezicht

Stichting Signum benoemt Liz Chermin tot voorzitter Raad van Toezicht en Ingrid Timmermans tot lid Raad van Toezicht. Liz Chermin is 15 maart jl. gestart in de rol van voorzitter en Ingrid Timmermans zal per 1 augustus a.s. starten als lid Raad van T...
Lees verder...

ROC Friese Poort benoemt Nynke Beintema tot vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum

ROC Friese Poort heeft Nynke Beintema met ingang van 17 mei aanstaande benoemd als vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum. Nynke Beintema is nu werkzaam als manager studentenzaken bij de Hanzehogeschool Groningen en was daarvoor als werkzaam bij de No...
Lees verder...

LMC Voortgezet Onderwijs benoemt Bram van Welie tot directeur Scholengroep Kunstscholen

Het College van Bestuur heeft Bram van Welie benoemd op de vacature directeur scholengroep De Theaterhavo/vwo, Havo/vwo voor Muziek en Dans,  De Mavo voor Theater – MT010 en PT010 – Theater en Dans. Bij de benoeming zijn de Colleges van Bestuur ...
Lees verder...

Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden benoemt Patrick Pijnenburg tot rector Athena/lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht is zeer verheugd te kunnen berichten dat Patrick Pijnenburg per 1 juni 2021 benoemd is als nieuwe rector locatie Athena/lid van het College van Bestuur. Patrick is oud-leerling van het Sint-Oelbert Gymnasium Oosterhout (NB) en kw...
Lees verder...

Schoolleidersregister PO benoemt Boris van der Ham tot bestuursvoorzitter

Boris van der Ham (47) is per 1 april 2021 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van het Schoolleidersregister PO. Van der Ham volgt Ursie Lambrechts op die – na de maximale termijn van 8 jaar – aftreedt als bestuursvoorzitter. Het ...
Lees verder...

HEEMwonen benoemt Liesbeth van Beek-Bouw tot directeur-bestuurder

Liesbeth van Beek-Bouw volgt per 1 maart 2021 Wilfried Stribos op als nieuwe bestuurder. Liesbeth is een ervaren corporatiebestuurder. Eerder was zij directeur-bestuurder bij WSG Geertruidenberg. Ook heeft ze als interim-bestuurder gewerkt bij Woning...
Lees verder...

Stadsherstel Den Haag benoemt Lilian Kusters tot directeur-bestuurder

Per 1 maart 2021 is Lilian Kusters begonnen als nieuwe directeur bij Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Lilian heeft architectuurgeschiedenis en rechten gestudeerd. Na jaren als advocaat gewerkt te hebben, is zij inmiddels 19 jaar actief in het monum...
Lees verder...

HEEMwonen benoemt Wim Weide tot lid Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2021 is Wim Weide tot lid Raad van Commissarissen benoemd met als aandachtsgebied vastgoed. Tevens is hij werkzaam als kwartiermaker, adviseur en interim manager bij diverse vastgoedorganisaties. Naast zijn commissarisfunctie bij HEEMwo...
Lees verder...

Surplus benoemt Erna Hooghiemstra, Jannie van den Broek en Stefan de Kort tot lid Raad van Toezicht

In de afgelopen periode zijn er drie nieuwe leden toegetreden tot de raad van toezicht van Surplus. Deze vervangen de leden die conform het rooster van aftreden zijn gestopt als toezichthouder bij Surplus. Daarmee is de raad van toezicht van de welzi...
Lees verder...

Graafschap College benoemt Tekla van Marle tot sectordirecteur Ontwikkeling

Tekla van Marle is per 1 mei aanstaande benoemd tot sectordirecteur Ontwikkeling bij Graafschap College. Zij volgt Marlies Bosch op die sinds vorig jaar januari interim-sectordirecteur is. Tekla is op dit moment werkzaam als manager van de academie F...
Lees verder...

DAK kindercentra benoemt Lucas Vennemann tot interim directeur-bestuurder

Per 5 februari 2021 is Lucas Vennemann door de Raad van Toezicht benoemd als interim directeur-bestuurder bij DAK kindercentra....
Lees verder...

Culemborgse gemeenteraad benoemt Ilona van Wamel, Henrik Stevens en Hans van Zuijdam tot lid Raad van Toezicht O.R.S. Lek en Linge

In nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht van stichting O.R.S Lek en Linge het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond. Inmiddels heeft de Culemborgse gemeenteraad de drie nieuwe leden benoemd. De benoemi...
Lees verder...

Liberein benoemt Heidi Pot- Witbreuk tot bestuurder

Met ingang van 1 mei heeft zorgorganisatie Liberein een nieuwe bestuurder. Heidi Pot- Witbreuk neemt dan de taken over van interim-bestuurder Dick ten Brinke. Heidi is nu nog werkzaam als bedrijfskundig manager bij Medisch Spectrum Twente. De afgelop...
Lees verder...

Fontys benoemt Gerrie Zwartjes tot directeur van Fontys Hogeschool Journalistiek

Het college van bestuur van Fontys heeft Gerrie Zwartjes per 15 maart 2021 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ). Gerrie volgt Marjo Spee op die per 31 januari afscheid van Fontys heeft genomen. Gerrie Zwartjes werkt sinds 2...
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Mireille van der Kracht tot rector OMO Scholengroep Boxtel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Mireille van der Kracht benoemd tot rector van OMO Scholengroep Boxtel, waaronder het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum vallen. Tot juli 2020 was zij rector van het Kennemer College havo/vwo in ...
Lees verder...

Vilente benoemt Johan Dorresteijn tot lid Raad van Toezicht

Na een wervingsprocedure waarbij de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad van Vilente betrokken waren, is Johan Dorresteijn door de Raad van Toezicht benoemd tot nieuw lid per 1 januari 2021.  Johan kent de zorg van haver tot gort. Zelf is hij ...
Lees verder...

Fontys benoemt Henning Janßen tot nieuwe directeur Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek

Het college van bestuur van Fontys heeft Henning Janßen per 1 maart 2021 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (FHTenL). Henning Janßen is sinds oktober 2007 hij verbonden aan Fontys Hogescholen: de eerste jaren als doce...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid benoemt Marco Loos, Wieke Geesink en Wilmer Smeenk tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid heeft in december 2020 tijdens de RvT vergadering drie nieuwe leden benoemd. Het gaat om Wieke Geesink, Marco Loos en Wilmer Smeenk. Marco Loos is hoogleraar Privaatrecht, i...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) benoemt Ton Kallenberg tot rector Jac. P. Thijsse College

Ton Kallenberg zal per 1 april beginnen als nieuwe rector bij het Jac. P. Thijsse College in Castricum. De heer Kallenberg is zijn hele werkzame leven actief in het onderwijs. Hij heeft na de pedagogische academie in het basisonderwijs gewerkt. Daarn...
Lees verder...

SWV Kindkracht & SWV VOVPR benoemen Rob Elgershuizen tot lid Raad van Toezicht

Stichting Samenwerkingsverband Kindkracht en Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg (VOVPR) hebben Rob Elgershuizen benoemd tot lid Raad van Toezicht met specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van voortgezet onderwijs. Het betreft ...
Lees verder...

Stichting Onderwijsgeschillen benoemt Marg Janssen-Witteveen en Johan Spronk tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen heeft twee nieuwe leden benoemd. Voor toezichthouder met het profiel juridische dienstverlening & ondernemerschap is Marg Janssen-Witteveen benoemd met ingang van 1 januari 2021. Marg is werk...
Lees verder...

Stichting Studiekeuze123 benoemt Isabelle van Woerkom tot programmamanager NSE

Op 1 februari 2021 start Isabelle van Woerkom bij Studiekeuze123, zij vervult de nieuwe functie van programmamanager Nationale Studenten Enquête (NSE). Isabelle werkte de afgelopen 15 jaar als adviseur, programmamanager en manager in het publieke do...
Lees verder...

Paulien Herder benoemd tot decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) bij TU Delft

Het College van Bestuur van TU Delft heeft prof.dr.ir. Paulien Herder per 1 maart 2021 benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Momenteel is zij voorzitter van de afdeling Chemical Engineering bij TNW. Paulien Herder ...
Lees verder...

Fontys benoemt Maartje Damoiseaux tot directeur Fontys Hogeschool BEnT en Fontys PTH

Het college van bestuur van Fontys heeft Maartje Damoiseaux per 15 maart 2021 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (waaronder ook de Pedagogisch Technische Hogeschool valt). Maartje volgt Gerard Lenssen...
Lees verder...

Eduvier benoemt Marleen Lemstra tot voorzitter College van Bestuur

Per 1 maart 2021 zal Marleen Lemstra starten als voorzitter College van Bestuur bij Eduvier Onderwijsgroep. Marleen Lemstra heeft ruimte ervaring als leidinggevende en directeur-bestuurder in het onderwijs....
Lees verder...

Fontys benoemt Pauline Klijn tot adjunct-directeur Paramedische Hogeschool

Per 1 januari 2021 is Pauline Klijn gestart als adjunct-directeur Paramedische Hogeschool. Pauline was reeds werkzaam bij Fontys als o.a. MT-lid, Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek en als manager van PTH/Fontys Educatief Centrum Beroepso...
Lees verder...

Ds. Pierson College benoemt Wim Klaassen tot rector/bestuurder

In verband met de a.s. pensionering van Alma van Bommel, rector/bestuurder, heeft de Raad van Beheer na een unanieme voordracht en met positief advies van de MR besloten Wim Klaassen per 1 april 2021 te benoemen als de nieuwe rector/bestuurde van ds....
Lees verder...

UW Utrecht benoemt Carmen de Jonge tot lid Raad van Commissarissen.

UW Utrecht benoemt per 1 januari 2021 Carmen de Jonge tot lid Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied zakelijke dienstverlening en organisatieontwikkeling....
Lees verder...

Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Karina Visscher en Marion van de Vorst tot lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Katholieke Scholengemeenschap De Breul heeft twee nieuwe leden benoemd. Voor toezichthouder met het profiel onderwijskwaliteit en -vernieuwing is Karina Visscher benoemd. Karina is tevens werkzaam als lid College van Bestuur ...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Simone Meijer tot directeur HR

Per 1 februari 2021 zal Simone Meijer starten als nieuwe directeur HR van GGZ inGeest. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft GGZ inGeest in haar een uitstekende kandidaat gevonden om het stokje van Maaike Muskens over te nemen. Simone heeft ruim...
Lees verder...

Openbaar Onderwijs Groningen benoemt Herbert de Bruijne tot lid College van Bestuur

Op 1 april 2021 start Herbert de Bruijne als nieuw lid van het College van Bestuur (CvB) van Openbaar Onderwijs Groningen. Vanuit het CvB gaat Herbert in aanvulling op voorzitter Akkelys Lukkes een aantal scholen in het voortgezet, primair en speciaa...
Lees verder...

Van Hall Larenstein benoemt Marleen de Rond-Schouten en Perry Heijne tot lid Raad van Toezicht

Dr.ir. Marleen de Rond-Schouten, Director Marketing Swine & Digital Innovation ForFarmers Group en duurzaam agrarisch ondernemer is benoemd als lid Raad van Toezicht met als portefeuille onderzoek & onderwijs. Perry Heijne RC, onder andere vo...
Lees verder...

Van Hall Larenstein benoemt Henk Ovink tot voorzitter Raad van Toezicht

Henk Ovink, werkzaam als Nederlandse Watergezant is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Henk neemt brede ervaring mee op het gebied van besturen, organiseren, realiseren en beïnvloeden, onderzoeken en onderwijzen. Met de benoeming van H...
Lees verder...

HAN_University of Applied Sciences benoemt Willem Leijten tot Academiedirecteur Financieel Economisch Management

Het College van Bestuur van HAN_University of Applied Sciences benoemt per 7 december 2020 Willem Leijten tot Academiedirecteur Financieel Economisch Management. Willem is sinds 2010 verbonden aan Avans Hogeschool waar hij is begonnen als docent aan ...
Lees verder...

Brabants Landschap benoemt Joris Hoogenboom tot directeur

Joris Hogenboom is benoemd tot nieuwe directeur van Brabants Landschap. Momenteel is Joris Hogenboom (55) werkzaam als directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, een functie die hij sinds 2006 bekleedt. Eind 2018 en begin 2019 was hij hiern...
Lees verder...

Lucas Onderwijs benoemt John Kruijer tot directeur bureau

De heer drs. John Kruijer zal per 1 maart 2021 benoemd worden tot directeur van het bureau, bij Lucas Onderwijs. John Kruijer heeft vergelijkbare functies in m.n. het VO bekleed, vaak op het snijvlak van Finance, HRM, ICT, Huisvesting/Inkoop, Kwalite...
Lees verder...

Dak kindercentra benoemt Inge Stegeman tot manager kinderopvang/’COO’

Per 7 december 2020 start Inge Stegeman bij Dak kindercentra. Met haar ruime financiële, commerciële en HR ervaring heeft zij de afgelopen jaren als senior leidinggevende, diverse operationele rollen vervuld. Deze ervaringen hebben haar tot een all...
Lees verder...

Onderwijsgroep Amstelland benoemt Ineke van der Linden tot voorzitter College van Bestuur

Met ingang van 1 februari 2021 zal Ineke van der Linden aantreden als voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Ineke was vanaf 2013 voorzitter van het College van Bestuur van ROC TOP in Amsterdam, daarvoor was zij zeven j...
Lees verder...

CVO Rotterdam e.o. benoemt Marc Mittelmeijer tot voorzitter raad van bestuur

Marc Mittelmeijer treedt per 1 maart 2021 toe als voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam en omgeving. Ton Bestebreur, lid raad van bestuur van CVO, is erg verheugd over de komst v...
Lees verder...

Stichting kinderopvang 2Samen benoemt Sandra de Leeuw tot Manager HR, Pedagogiek & Kwaliteit

Per 1 januari 2021 start Sandra de Leeuw bij 2Samen. Sandra is gedurende haar gehele loopbaan werkzaam voor kinderopvang en onderwijsorganisaties. Ze werkte in verschillende leidinggevende en staffuncties en heeft veel kennis van organisatieontwikkel...
Lees verder...

Hogeschool van Amsterdam benoemt Jopie Nooren tot voorzitter College van Bestuur

Per 1 maart 2021 wordt Jopie Nooren de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij volgt Huib de Jong op, die in september met pensioen is gegaan. Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren is een ervaren bestuurd...
Lees verder...

De Goede Woning benoemt Rob van Beek tot waarnemend directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2020 is Rob van Beek waarnemend directeur-bestuurder van De Goede Woning. Rob is een ervaren bestuurder, manager en adviseur op het gebied van Wonen, Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Vastgoed. Zijn kennis, kracht en inspiratie zit v...
Lees verder...

Almeerse Scholen Groep benoemt Anne Floor Vigeveno tot clusterdirecteur primair onderwijs

Almeerse Scholen Groep heeft een nieuwe clusterdirecteur voor het PO: Anne Floor Vigeveno. Per 1 december vormt zij een team met de twee andere clusterdirecteuren, Arnica Derkink en Karlien Wegman. Anne Floor heeft ruim 23 jaar ervaring in het onderw...
Lees verder...

Wooncompagnie benoemt Petra van Dam tot lid Raad van Commissarissen

Petra van Dam is benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij Wooncompagnie met als aandachtsgebied maatschappelijk ondernemerschap: wonen, zorg en welzijn. Petra is tevens voorzitter Raad van Bestuur bij Amsta, een zorginstelling in Amsterdam. Daarna...
Lees verder...

Stichting Agora benoemt Jaap Purmer tot voorzitter Raad van Toezicht

Jaap Purmer is benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Agora. Jaap is oprichter en eigenaar van Access to Quality BV en heeft in de afgelopen 40 jaar in verschillende organisaties, zowel in de profit- als in de non-profitsector, veel k...
Lees verder...

Stichting Agora benoemt Betty Kooijman en Adnan Tekin tot lid Raad van Toezicht

Betty Kooijman en Adnan Tekin zijn benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting Agora. Betty is werkzaam als bestuursadviseur en bestuurder Management Development Programma en tot voor kort lid Raad van Bestuur/CFO bij de Parnassia Groep. Zij heef...
Lees verder...

Dunamare Onderwijsgroep benoemt April van Loenen tot lid College van Bestuur

Per 1 januari 2021 treedt April van Loenen aan als lid van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. April van Loenen is nu algemeen directeur van scholengroep Melanchthon in de regio Rotterdam, een scholengemeenschap met ruim 5.200 leerli...
Lees verder...

Velison Wonen benoemt Mariska de Graaff tot lid Raad van Commissarissen

Mariska de Graaff is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen bij Velison Wonen met als aandachtsgebied Maatschappij en Samenleving. Zij is ruim drie jaar werkzaam als Manager HR en opgavemanager organisatieontwikkeling bij de Gemeente Alphen a...
Lees verder...

Lucas Onderwijs benoemt Jan Andries Wolthuis tot regiodirecteur

Jan Andries Wolthuis zal per 1 januari 2021 benoemd worden tot regiodirecteur Delft, bij Lucas Onderwijs. Jan Andries Wolthuis heeft diverse functies bij de landelijke overheid bekleed en is sinds 2015 werkzaam binnen het ministerie van OCW, waar hij...
Lees verder...

Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee benoemt Baan van Croesdijk tot controller

Per 1 november 2020 is Baan van Croesdijk gestart als controller bij Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee te Middelharnis. Baan heeft ruime ervaring in zowel het private- als publieke domein. Heeft o.a. gewerkt bij PROOLeiden en OBSG Leide...
Lees verder...

Stichting Trajectum benoemt Geraline Leusink tot lid Raad van Toezicht

Geraline Leusink is benoemd tot lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit/zorg, bij Stichting Trajectum. Geraline is momenteel hoofd Eerstelijnsgeneeskunde a.i. en professor Eerstelijnsgeneeskunde bij Radboudumc en medisch directeur van zorgorgan...
Lees verder...

Hogeschool Rotterdam benoemt Arjette van Noort tot transitiedirecteur Hogeschool Rotterdam Business School

Het College van Bestuur heeft Arjette van Noort benoemd tot transitiedirecteur van Hogeschool Rotterdam Business School (HR Business School). Zij zal in deze functie starten vanaf 1 november 2020. Arjette wordt benoemd na een zorgvuldige selectieproc...
Lees verder...

Stichting Het Rijnlands Lyceum benoemt Erica van Langen tot rector Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Per 1 januari 2021 is mevrouw drs. G.W.M. (Erica) van Langen benoemd tot rector van Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Sinds 2014 is zij rector van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn. Zij volgt John Swieringa op die eind oktober met pensioen gaat. De ...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Sjoerd Broekman tot manager Business Intelligence

GGZ inGeest heeft Sjoerd Broekman benoemd in de nieuwe functie van manager Business Intelligence. Sjoerd Broekman studeerde Health Sciences en Business Analytics & Data Science aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Eerder was Sjoerd o.a. onder...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Klaas Nieuwhof tot directeur ICT

Per 1 oktober start Klaas Nieuwhof als directeur ICT bij GGZ inGeest. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft GGZ inGeest in hem een uitstekende kandidaat gevonden om het stokje van Coen Ruys over te nemen, die deze functie ad interim heeft vervul...
Lees verder...

Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Birgit van Veghel tot locatiedirecteur Zwijsen College

Birgit van Veghel start per 1 november 2020 als directeur van haar ‘oude’ middelbare school. Na ruim 30 jaar maakte Birgit opnieuw kennis met het Zwijsen College. Birgit is nu nog werkzaam als onderwijsmanager bij instituut Fontys Hogeschool Econ...
Lees verder...

Lefier benoemt Ton Timmermans tot directeur Maatschappelijk Presteren

Ton Timmermans zal met ingang van 1 november a.s. starten als directeur Maatschappelijk Presteren bij Woningcorporatie Lefier. Ton komt weliswaar niet uit de corporatiesector, maar heeft een brede werkervaring in zowel financiële als sociaal-maatsch...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Eric Damoiseaux tot manager Projectenbureau

In de nieuwe functie van manager Projectenbureau bij GGZ inGeest is benoemd Eric Damoiseaux. Eric Damoiseaux heeft in Delft en Lausanne gestudeerd en heeft daarna onder meer bij verschillende bureaus projecten gedaan. Laatstelijk was hij projectmanag...
Lees verder...

MBO Utrecht benoemt Sandra van Beek tot directeur Economie & Ondernemen

Sandra van Beek is 1 september gestart als directeur Economie & Ondernemen bij MBO Utrecht. Sandra studeerde International Business Management aan de Hanzehogeschool en heeft daarnaast een afgeronde master Corporate Communications. Ze begon haar ...
Lees verder...

Curio benoemt Peter van der Velden tot voorzitter Raad van Toezicht

Peter van der Velden is vanaf 23 september de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij beroepsopleider Curio. Van der Velden volgt daarmee Bert Heikens op, die sinds begin 2014 de voorzittershamer hanteerde. Peter van der Velden: “Curio ken i...
Lees verder...

De Woonschakel Westfriesland benoemt Joktan Cohen tot lid Raad van Commissarissen

Joktan Cohen is benoemd tot lid Raad van Commissarissen, portefeuille vastgoed & projectontwikkeling, bij De Woonschakel Westfriesland. Joktan is directeur van het Ruimtelijk Domein in Purmerend en daarmee ook voor fusiepartner Beemster. Hij heef...
Lees verder...

Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Apeldoorn benoemt Monique Stam en René van der Pot tot lid Raad van Toezicht

Monique Stam en René van der Pot worden per half oktober 2020 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Apeldoorn. Monique Stam is werkzaam als Directeur Dienst Bestuurszaken en Informatiemanagement en S...
Lees verder...

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden benoemt Karen Bosch-Albers en Max Merkx tot lid raad van toezicht

Karen Bosch-Albers is werkzaam als lid van het directieteam bij HTM Personenvervoer. Max Merkx is interim-bestuurder en ervaren als toezichthouder. Beiden zijn per 1 augustus 2020 benoemd tot lid raad van toezicht bij Stichting Confessioneel Onderwij...
Lees verder...

Het College van Bestuur van Quadraam benoemt Marie-José Kuypers tot directeur Onderwijs & Onderzoek

Marie-José Kuypers is per 16 oktober aanstaande benoemd tot directeur Onderwijs & Onderzoek. Marie-José is nu aangesteld als programmamanager van het iXperium/Centre of Expertise leren met ICT bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij stude...
Lees verder...

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. benoemt Iet van Albada en Jos Vermeulen tot lid Raad van Toezicht

Iet van Albada en Jos Vermeulen zijn per 1 augustus 2020 benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.. Iet van Albada brengt kennis op het gebied van bestuur/governance. Jos Vermeulen neemt expertis...
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Marjolein de Leeuw tot rector OMO scholengroep Tongerlo

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Marjolein de Leeuw-Reulen benoemd tot rector van OMO scholengroep Tongerlo in Roosendaal, waaronder het Da Vinci College, Norbertus Gertrudis Lyceum en Norbertus Gertrudis Mavo vallen. Op dit moment is zij di...
Lees verder...

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia benoemt Christine Hylkema tot rector-bestuurder van het Vossius gymnasium

Per 1 september aanstaande is Christine Hylkema benoemd tot rector-bestuurder van het Vossius gymnasium. Zij volgt Jan van Muilekom op die per 1 augustus met pensioen gaat. Op dit moment is Christine Hylkema rector van het Jac. P. Thijsse College in ...
Lees verder...

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden benoemt Joke Snippe tot lid College van Bestuur

Mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc is benoemd tot lid van het College van Bestuur van SCOH. Joke Snippe heeft in haar loopbaan verschillende functies in het hoger onderwijs vervuld en gedurende de laatste zeven jaar was zij voorzitter van het Colle...
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Wilma de Koning en Joke Snippe tot lid raad van toezicht

De ledenraad van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft per 1 juli 2020 Wilma de Koning en Joke Snippe benoemd in de raad van toezicht. Wilma de Koning, vicevoorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, is benoemd op voordracht van d...
Lees verder...

Nictiz benoemt Wouter de Haan tot manager Generieke Standaarden

Wouter de Haan zal per 1 september 2020 als nieuwe manager Generieke Standaarden in dienst treden bij Nictiz. Hij was eerder werkzaam als kwartiermaker-directeur bij netwerkregie-organisatie GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen). Wouter de Haan ...
Lees verder...

Nictiz benoemt Niek den Toom tot manager Informatiestandaarden

Niek den Toom zal per 1 september 2020 als nieuwe manager Informatiestandaarden in dienst treden bij Nictiz. Hij was eerder werkzaam in de verzekeringsbranche als organisatiecoach en manager bij softwareleverancier ANVA. Niek den Toom over zijn nieuw...
Lees verder...

Aeres Groep benoemt Jolanda Berntsen tot faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool Dronten krijgt een nieuwe faculteitsdirecteur. Jolanda Berntsen (46) is per 1 oktober benoemd in deze functie. De afgelopen jaren deed Berntsen veel ervaring op met (onderwijskundig) leiderschap bij Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar z...
Lees verder...

Ons Tweede Thuis benoemt Heleen Griffioen en Nancy van Thiel tot lid Raad van Toezicht

Op 1 juli 2020 heeft de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis twee nieuwe leden benoemd. Voor toezichthouder met het profiel Bestuur & Organisatie is Heleen Griffioen benoemd en voor toezichthouder met het profiel Financiën, Bedrijfsvoering &am...
Lees verder...

PCOU Willibrord benoemt Ron Dorreboom tot rector St-Gregorius College

Het college van bestuur van PCOU Willibrord heeft Ron Dorreboom per 1 juli 2020 benoemd tot rector St-Gregorius College. Ron Dorreboom startte in 2005 in zijn eerste managementfunctie bij Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle en was de oprich...
Lees verder...

Stichting Trajectum benoemt Mike Muller tot lid Raad van Toezicht

Mike Muller is benoemd tot lid Raad van Toezicht, portefeuille financiën/bedrijfsvoering, bij Stichting Trajectum. Hij is werkzaam als CFO/financieel directeur bij Credit Exchange Holding BV en heeft daarnaast brede ervaring als toezichthouder....
Lees verder...

RSV Breda benoemt Ed van den Berg tot lid toezichthoudend bestuur

Ed van den Berg is per 1 juli 2020 benoemd tot lid toezichthoudend deel van het bestuur van RSV Breda en omstreken. Hij is als vijfde externe lid toegevoegd aan het bestuur en is verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Hi...
Lees verder...

Dunavie benoemt Roland Marx tot directeur-bestuurder

Roland Marx is per 1 juli 2020 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder bij Dunavie. Roland Marx was hiervoor directeur-bestuurder van woningcorporatie Leystromen. Leystromen is een corporatie die 9500 woningen beheert in de gemeenten Alphen-Chaam, Ba...
Lees verder...

Zadkine benoemt Aniel Ramawadh tot lid College van Bestuur

Aniel Ramawadh versterkt per 1 september 2020 het College van Bestuur van ROC Zadkine. Ramawadh is nu nog directeur bedrijfsvoering bij Parnassia Groep. Hij studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Master of Business Ad...
Lees verder...

Graafschap College benoemt Michiel Gerlagh tot lid college van bestuur

Michiel Gerlagh wordt op 1 september 2020 lid van het college van bestuur van het Graafschap College. Hij volgt Sarien Shkolnik op die na 15 jaar het stokje overdraagt. De raad van toezicht keurde, na een zorgvuldig proces van werving en selectie, de...
Lees verder...

Aeres Groep benoemt Freek Rebel tot instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Per 1 september 2020 start Freek Rebel in deze uitdagende functie. Als instellingsdirecteur wordt Freek Rebel verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van Aeres Hogeschool als geheel en implementatie van de Aeres-strategie binnen de instelling. Het...
Lees verder...

Lefier benoemt Wichert van Olst tot lid Raad van Commissarissen

Wichert van Olst is benoemd tot lid Raad van Commissarissen bij Lefier. De heer Van Olst werkt sinds 1989 bij EY en is daar op 1 januari 2000 benoemt tot partner. Hij heeft ervaring met publieke en private bedrijven, bestuurlijke ervaring als kantoor...
Lees verder...

Zuyd Hogeschool benoemt Yvette Froeling tot directeur International Business & Communication

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft drs. Yvette Froeling per 24 augustus 2020 benoemd als directeur International Business and Communication. Hiertoe behoren de International Business School Maastricht, de School of European Studies, de...
Lees verder...

Enserve benoemt Leo Hendriks en Mario Penzen tot lid Raad van Commissarissen

Met ingang van 15 mei 2020 heeft de Raad van Commissarissen van Enserve twee nieuwe leden benoemd: de heer Leo Hendriks en de heer Mario Penzen. Leo Hendriks gaat de portefeuille Maatschappelijk Ondernemerschap vervullen. In het dagelijks leven is hi...
Lees verder...

Wolfert van Borselen scholengroep benoemt Marijn van den Dool tot directeur Wolfert Dalton

Marijn van den Dool is benoemd tot directeur Wolfert Dalton, onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep. Op dit moment is Marijn van den Dool schoolleider bij Wellantcollege Westvliet in Den Haag. Eerder was hij onder meer teamleider en recto...
Lees verder...

Lucas Onderwijs benoemt Ingeborg van Wel-Sloesarwij tot clusterdirecteur Primair Onderwijs

Ingeborg van Wel-Sloesarwij is benoemd tot clusterdirecteur Primair Onderwijs bij Lucas Onderwijs. Ingeborg is op dit moment binnen de (V)SO-ZML-school ’t Kraaienest te Nootdorp werkzaam als directeur. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als groep...
Lees verder...

Cals College benoemt Gabriëlle Leijh tot bestuurder

Met ingang van 15 augustus 2020 heeft de Raad van Toezicht Gabriëlle Leijh benoemd als bestuurder van het Cals College. Zij volgt Nico de Jong op die eind september afscheid neemt van het Cals College. Gabriëlle Leijh is momenteel werkzaam als dire...
Lees verder...

Spaarnelanden benoemt Cindy van der Giezen tot Chief Financial Officer

Per 1 juni 2020 start Cindy van der Giezen als Chief Financial Officer bij Spaarnelanden. Cindy was hiervoor werkzaam bij Telegraaf Media Groep (TMG) als directeur Media Services. Daar was zij verantwoordelijk voor o.a. interne bedrijfsvoering en pro...
Lees verder...

Drenthe College benoemt Gerard Eilert tot regiodirecteur Emmen

Gerard Eilert wordt de nieuwe regiodirecteur van Drenthe College in Emmen. Hij is afkomstig van Friesland College (als directeur voor de school van Techniek en Technologie) en zal met ingang van 1 september a.s. starten bij Drenthe College in de regi...
Lees verder...

Hogeschool Utrecht benoemt Theo Douma tot directeur Instituut Archimedes

Het College van Bestuur heeft Theo Douma met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot directeur van Instituut Archimedes. “Een door de wol geverfde professional, die het onderwijs in Nederland vanuit veel verschillende geledingen en sectoren kent en ...
Lees verder...

Fontys benoemt Thom Rutten tot directeur Fontys Paramedische Hogeschool

Het College van Bestuur van Fontys heeft Thom Rutten per 1 mei 2020 benoemd tot directeur van Fontys Paramedische Hogeschool (FPH). Thom was de voorbije maanden al waarnemend directeur van FPH. Hij volgt Tjeerd de Jong op die Fontys per 1 maart 2020 ...
Lees verder...

Stichting Moviera benoemt Eva Scholte tot directeur-bestuurder

Eva Scholte start 1 augustus 2020 als directeur-bestuurder van Stichting Moviera. Zij volgt Marleen van Eijndhoven op die met pensioen gaat. In haar huidige functie is Eva directeur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Moviera ...
Lees verder...

Stichting QuaRijn benoemt Peter de Laat tot onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Onlangs is Peter de Laat benoemd tot onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad bij Stichting QuaRijn. Peter heeft ervaring in maatschappelijke organisaties als bestuurder en projectleider en in de publieke sector als adviseur, manager en raadsl...
Lees verder...

Heliomare benoemt Guido van de Logt tot lid Raad van Bestuur

Onlangs is Guido van de Logt benoemd tot lid Raad van Bestuur bij Heliomare. Guido is een ervaren bestuurder in de ziekenhuis-, ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg, verpleging en verzorging (VVT). Hij bekleedde tal van functies als bestuurder bij r...
Lees verder...

CVO Zuid-West Fryslân benoemt Anne Leijenaar tot voorzitter College van Bestuur

Onlangs is de heer Anne Leijenaar benoemd tot voorzitter College van Bestuur bij CVO Zuid-West Fryslân. Op dit moment is hij nog rector-bestuurder van het Emelwerda College te Emmeloord en directeur-bestuurder van het Berechja College op Urk....
Lees verder...

Diakonessenhuis benoemt Ad Jacobs tot manager financiën

Per 1 juni 2020 start Ad Jacobs bij het Diakonessenhuis als manager financiën. Ad heeft de afgelopen tweeënhalf jaar gewerkt als directeur bedrijfsvoering bij de Trans, onderdeel van Espria....
Lees verder...

Vrije Universiteit Amsterdam benoemt Wilma van Wezenbeek tot directeur Student- en Onderwijszaken

Het College van Bestuur heeft met ingang van 1 september 2020 mevrouw ir W. (Wilma) van Wezenbeek benoemd tot directeur Student – en Onderwijszaken. Na haar studie Materiaalkunde aan de TU Delft heeft Wilma in de wetenschappelijke uitgeefwer...
Lees verder...

Dunamare Onderwijsgroep benoemt Henk Post tot voorzitter College van Bestuur

Per 1 september 2020 treedt Henk Post aan als voorzitter van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Henk Post is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van CVO, een stichting die zeven scholengroepen in de regio Rotterdam onder haar ...
Lees verder...

Velison Wonen benoemt Youssef Achahbar tot lid Raad van Commissarissen

Onlangs is Youssef Achahbar benoemd tot lid Raad van Commissarissen met het profiel financieel-economisch en bedrijfskundig. Youssef is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) als portefeuillehouder Financiën bij de faculteit Geesteswetensc...
Lees verder...

Stichting Spectrum, partner met elan benoemt José Hendriksen tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is José Hendriksen benoemd tot lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied maatschappelijk ondernemerschap bij Stichting Spectrum, partner met elan, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. José is tevens directeur van Stimula...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Margriet den Dekker tot manager Facilitair & Huisvesting

Per 1 april zal Margriet den Dekker starten als manager Facilitair & Huisvesting bij GGZ inGeest. Margriet heeft de afgelopen elf jaar gewerkt als manager Facilitair bij ActiVite en daarvoor ook in facilitaire functies bij diverse bedrijven. Zij ...
Lees verder...

Rijn IJssel benoemt Annick Olthof-Kicken tot clusterdirecteur Vakschool Wageningen

Annick Olthof-Kicken wordt per 1 juni de nieuwe clusterdirecteur van Vakschool Wageningen. Zij volgt Klaas Huizenga op die deze functie al enige tijd op interim basis invult. Annick was tot 2013 werkzaam bij Rijn IJssel waar ze zich onder meer bezigh...
Lees verder...

Mediacollege Amsterdam benoemt Marilene Streefland tot voorzitter College van Bestuur

Marilene Streefland wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur bij Mediacollege. Zij neemt 24 augustus aanstaande het voorzitterschap over van Han Smits die per 1 september 2020 met pensioen gaat. Vanaf juni aanstaande wordt ze ingewerkt ...
Lees verder...

Laurens Wonen benoemt Carla van de Wiel tot lid Raad van Commissarissen

Onlangs is Carla van de Wiel benoemd tot Lid Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied (ouderen) huisvesting, wonen en zorg. Carla is werkzaam als directievoorzitter bij het HagaZiekenhuis en tevens lid raad van bestuur Reinier Haga Groep....
Lees verder...

Laurens Wonen benoemt Dorienke de Grave-Verkerk tot lid Raad van Commissarissen

Onlangs is Dorienke de Grave-Verkerk benoemd tot Lid Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied governance, bestuur & organisatie. Dorienke is werkzaam als mediator bij Parker Advocaten. Daarnaast is zij lid van de Gemeenteraad Amsterdam (w...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Alexandre Schyns tot manager Control

GGZ InGeest heeft Alexandre Schyns benoemd tot manager Control bij GGZ inGeest te Amsterdam. Op dit moment werkt hij als Zorgcontroller Klinieken bij Stichting Fivoor. Tevens is hij bestuurslid van deMuziekFabriek te Utrecht. Alexandre start met zijn...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Marlies Goebel tot manager Finance & Control

Onlangs is Marlies Goebel gestart als manager Finance & Control bij GGZ inGeest te Amsterdam. Marlies is een ervaren financieel directeur, adviseur en toezichthouder. Zij is gespecialiseerd in verandertrajecten, financiën en strategie. Hiervoor ...
Lees verder...

Stichting Hanzeheerd benoemt Jos Bleijenberg tot directeur-bestuurder a.i.

Onlangs is Jos Bleijenberg gestart als directeur-bestuurder a.i. bij Stichting Hanzeheerd te Hattem. Jos heeft grote  inhoudelijke kennis van de ouderenzorg, kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing alsook op het gebied van personeel, nieuwbouw, financ...
Lees verder...

Heliomare benoemt Anouk Talitsch tot lid Raad van Toezicht

Anouk Talitsch is per 1 februari 2020 gestart als lid Raad van Toezicht met de portefeuille juridisch-governance bij Heliomare. Anouk is tevens advocaat in de vakgebieden arbeidsrecht en ondernemingsrecht en mediator....
Lees verder...

Stichting Wassenaarse Zorgverlening benoemt Ruud van Outersterp tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is Ruud van Outersterp gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied bestuurlijk/juridisch bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening te Wassenaar. Ruud voert namens RvO Interim & Advisory op zelfstandige basis interim-managem...
Lees verder...

Stichting Wassenaarse Zorgverlening benoemt Gerbrand Nijman tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is Gerbrand Nijman gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening te Wassenaar. Gerbrand is tevens CFO en bestuurslid bij Global Telecom Holding....
Lees verder...

Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Robert Willemars tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is Robert Willemars gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën & risicomanagement bij Katholieke Scholengemeenschap De Breul te Zeist. Robert is tevens directeur financiën, kwaliteit en control bij Hogeschool v...
Lees verder...

Katholieke Scholengemeenschap De Breul benoemt Marten van Vugt tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is Marten van Vugt gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied governance & juridisch bij Katholieke Scholengemeenschap De Breul te Zeist. Marten is tevens raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij ac...
Lees verder...

Pré Wonen benoemt Tjark Tjin-A-Tsoi tot lid Raad van Commissarissen

Per 1 februari 2020 is de heer Tjark Tjin-A-Tsoi toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Pré Wonen. Hij is momenteel Directeur-generaal bij het Bureau voor Statistiek. Naast de generieke verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Commissari...
Lees verder...

Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn benoemt Carla Raben tot voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2020 is Carla Raben gestart als voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn. Carla is tevens oprichter en eigenaar van Organisatie 21, een netwerk voor organisatieverandering, dat zich veelal richt op de pub...
Lees verder...

Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn benoemt Jankhim Han tot lid Raad van Toezicht

Per 1 januari 2020 is Jankhim Han gestart als lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën bij Stichting Trema Kinderopvang en Welzijn. Jankhim is tevens partner bij Astrium Accountans. Daarnaast vervult hij een nevenfunctie in de Raad va...
Lees verder...

ROC Midden Nederland benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht

Onlangs heeft de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. Steven de Waal is Jasper Tuijtel opgevolgd als voorzitter en de raad is door de benoeming van Selvi Ayranci uitgebrei...
Lees verder...

Stichting ZAAM benoemt David Asser tot lid van College van Bestuur

David Asser wordt per 1 mei 2020 benoemd als lid van College van Bestuur voor stichting ZAAM. David Asser is zijn loopbaan begonnen als docent. Vervolgens heeft hij diverse functies bekleed binnen gemeentelijke organisaties en was hij adjunct-directe...
Lees verder...

GGZ inGeest benoemt Annemiek van Rooy tot Manager Zorgadministratie en Logistiek

Op 16 januari 2020 is Annemiek van Rooy gestart als Manager Zorgadministratie en Logistiek bij GGZ inGeest. Annemiek heeft jarenlange ervaring in publieke organisaties zoals het CAK, als lijnmanager in ICT & Facilitair en recent bij het Zorginsti...
Lees verder...

Marnix Academie benoemt Jacolien Spijkerboer tot Manager Innovatiecentrum

Jacolien Spijkerboer is benoemd tot Manager Innovatiecentrum bij de Marnix Academie. Zij was hiervoor o.a. manager P&O bij de Politieacademie, directeur Aeres Velp en programmadirecteur Aeres VMBO en MBO. Zij was lid van het toezichthoudend bestu...
Lees verder...

MBO Utrecht benoemt Bram Smit tot Directeur Zorgacademies en Entree

Het College van Bestuur van MBO Utrecht heeft per 1 april aanstaande Bram Smit benoemd tot nieuwe directeur Zorgacademies en Entree. Momenteel is Bram werkzaam als Afdelingsmanager Verpleegkunde bij het Gezondheidszorg College Amersfoort van ROC Midd...
Lees verder...

Stichting Onderwijsgeschillen benoemt mr. Cécile de Vos tot Directeur/bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen heeft mr. Cécile de Vos benoemd tot nieuwe Directeur/bestuurder. Cécile is op dit moment faculteitsdirecteur bij Tilburg University en zal op 1 februari 2020 starten in haar nieuwe functie....
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Cisca Zweers-van Toer tot rector Theresialyceum

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Cisca Zweers benoemd tot rector van het Theresialyceum in Tilburg. Op dit moment is zij locatiedirecteur op het Raayland College in Venray. Cisca start haar nieuwe functie op 1 maart 2020. Zij volgt Tomas Oud...
Lees verder...

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Ard van Aken tot rector Mill Hill College in Goirle

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Ard van Aken benoemd tot rector van het Mill Hill College in Goirle. Op dit moment is hij directeur van het d’Oultremontcollege in Drunen. Ard start zijn nieuwe functie op 1 april 2020. Hij volgt Rijk Vlaan...
Lees verder...

Drenthe College benoemt Arwin Nimis tot Voorzitter College van Bestuur

Arwin Nimis is door de Raad van Toezicht van Drenthe College, per 1 april 2020, benoemd tot Voorzitter College van Bestuur (CvB) Drenthe College. Janneke Hadders, voorzitter van de Raad van Toezicht Drenthe College: “Met Arwin Nimis krijgen wij iem...
Lees verder...

Oogvereniging benoemt Luuk-Jan Boon tot Directeur

Luuk-Jan Boon start per 1 januari 2020 als de nieuwe Directeur bij de Oogvereniging. Luuk-Jan heeft 30 jaar gewerkt op het grensvlak van ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Voormalige werkgevers zijn onder andere SNV, het Ministerie van Bui...
Lees verder...

Dak kindercentra benoemt Heleen Griffioen tot Lid Raad van Toezicht

Heleen Griffioen start per 1 januari 2020 bij Dak kindercentra als nieuw lid Raad van Toezicht met de portefeuille HRM, Organisatieontwikkeling & Verandermanagement....
Lees verder...

Marnix Academie benoemt Elke Ennen tot opleidingsmanager

Elke Ennen is benoemd tot opleidingsmanager bij de Marnix Academie. Zij was hiervoor opleidingsmanager bij Saxion te Deventer en werkte als directeur van Vrijeschool de Vijfster te Apeldoorn....
Lees verder...

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA) benoemt Jasmijn Kester tot lid College van Bestuur

Op 1 maart 2020 start Jasmijn Kester als lid College van Bestuur bij Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Jasmijn is haar loopbaan gestart als leerkracht in het basisonderwijs in Rotterdam. Later heeft zij de overstap gemaakt naar...
Lees verder...

Avans+ benoemt Cris van Osch tot Lid van de directie

Cris van Osch is per 1 januari 2020 benoemd tot Lid van de directie bij Avans+. Cris studeerde Psychologie aan de Universiteit van Tilburg (vakgroep: Arbeids- en Organisatiepsychologie) en Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindh...
Lees verder...

Hogeschool Utrecht benoemt Matthijs Brouwer tot Opleidingsmanager

Matthijs Brouwer start per 1 februari 2020 als de nieuwe Opleidingsmanager van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam bij de Marnix Academie in Utrecht als teamleider pabo....
Lees verder...

Universiteit van Amsterdam benoemt Chris Marcelis tot directeur bedrijfsvoering FNWI

Per 1 januari 2020 begint Chris Marcelis als directeur bedrijfsvoering aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie (FNWI). Als lid van het directieteam van de faculteit wordt hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën,...
Lees verder...

Lucas Onderwijs benoemt Mariëlla van den Ham als nieuwe regiomanager bedrijfsvoering ISW

Per 1 maart 2020 start Mariella van den Ham als regiomanager bedrijfsvoering bij Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Momenteel is Mariella werkzaam als locatiedirecteur aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. De afgelopen jaren heeft...
Lees verder...

Koninklijke Kentalis benoemt Sandra Beuving tot lid Raad van Bestuur

Sandra Beuving zal per 1 maart 2020 de Raad van Bestuur van Koninklijke Kentalis aanvullen. Samen met Oscar Dekker, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal zij sturing geven aan de verdere ontwikkeling van Koninklijke Kentalis. Sandra Beuving heeft n...
Lees verder...

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur benoemt Jan van Heukelum tot Bestuurder/Rector

Jan van Heukelum start per 1 februari 2020 als de nieuwe Bestuurder/Rector bij Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. Op dit moment is hij Rector-Bestuurder bij CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven....
Lees verder...

Gemeente Tilburg benoemt Jos Sprangers tot directeur Vitale Stad

Jos Sprangers is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe directeur Vitale Stad bij de gemeente Tilburg. Sprangers komt van de gemeente Nijmegen waar hij concerndirecteur was. Hij studeerde verkeerskunde en economische geografie. Hij werkte bij de overheid en ...
Lees verder...

Jannerieke Hommenga benoemd als Manager Onderwijs & Onderzoek Creative Business bij Hogeschool Inholland

Jannerieke Hommenga is per 1 januari 2020 Manager Onderwijs & Onderzoek Creative Business bij Hogeschool Inholland. Jannerieke heeft haar bacheloropleiding aan de Nederlandse Filmacademie en haar Master of Arts in Media Innovation aan de NHTV beh...
Lees verder...

Nynke Gerritsma benoemd tot rector Kwadrant Scholengroep

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Nynke Gerritsma benoemd tot rector van Kwadrant Scholengroep, waaronder het Cambreur College in Dongen en het Hanze College in Oosterhout vallen. Op dit moment is zij rector van het St-Gregorius College in Ut...
Lees verder...

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn benoemt onafhankelijke bestuursleden

In het toezichthoudende bestuur van SWV Passend Onderwijs Apeldoorn zijn twee onafhankelijke leden toegetreden, namelijk Jindra Divis als voorzitter en Jo van Kalsbeek als bestuurslid met de specialisatie financiën. Jindra Divis is in het dagelijkse...
Lees verder...

Karina Visscher nieuwe bestuurder Rijn IJssel

Karina Visscher, directeur van de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch, wordt per 1 februari 2020 het nieuwe lid van het College van Bestuur van Rijn IJssel. De Raad van Toezicht is zeer verheugd over de komst van Karina. Karina gaat onder m...
Lees verder...

Hans Tijl nieuwe provinciesecretaris provincie Flevoland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de heer D.J. Tijl per 1 januari 2020 benoemd tot provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Flevoland. Hans Tijl heeft een ruime ervaring in eindverantwoordelijke functies bij onder andere de ...
Lees verder...

Eric van Kaam nieuwe directeur-bestuurder Velison Wonen

Eric van Kaam volgt per 1 november 2019 Paul Vlug (bestuurder a.i.) op als directeur-bestuurder van Velison Wonen. Eric is geen onbekende in de corporatiesector. Hij is sinds 1982 werkzaam in de volkshuisvesting. De laatste jaren was hij werkzaam bij...
Lees verder...

Max Merkx benoemd als interim-lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool heeft per 11 september 2019 de heer Max Merkx benoemd als interim-lid van het College van Bestuur. Hij volgt in deze functie, voor het studiejaar 2019/2020 (periode van tien maanden), Jan van Iersel op....
Lees verder...

April van Loenen benoemd tot directeur scholengroep Melanchthon

De raad van bestuur van CVO Rotterdam e.o. deelt verheugd mee dat mevrouw April van Loenen is benoemd tot algemeen directeur van scholengroep Melanchthon. April vervulde veel verschillende functies in het onderwijs gedurende haar loopbaan van twintig...
Lees verder...

Mark de Haas nieuw lid College van Bestuur Minkema College

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Mark de Haas begonnen als lid van het College van Bestuur van het Minkema College. Met de komst van Mark de Haas wordt het College van Bestuur tijdelijk uitgebreid tot een tweehoofdig bestuur, waarin de zittend...
Lees verder...

Marjolein van Vlaanderen nieuwe opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Marjolein van Vlaanderen is per 1 september 2019 gestart als opleidingsmanager van het cluster Marketing, Sales and Trade (MST) bij de Hogeschool van Amsterdam. Marjolein is bekend bij en vertrouwd met de opleidingen uit het cluster MST, zoals de bac...
Lees verder...

Marie-Louise de Groot nieuwe directeur-bestuurder RSV Breda e.o.

Het Dagelijks Bestuur van Regionaal Samenwerkingsverband PO Breda e.o. is verheugd te kunnen meedelen dat Marie-Louise de Groot per 1 oktober 2019 is benoemd tot directeur-bestuurder. Marie-Louise is sinds 2014 werkzaam als manager Sociaal Domein in ...
Lees verder...

Nieuwe leden Raad van Toezicht Breda University benoemd

Breda University of Applied Sciences heeft twee nieuwe leden Raad van Toezicht benoemd. Vincent van Stijn is accountant, partner bij Deloitte en lid van de Raad van Toezicht van Haaglanden Medisch Centrum. Naast zijn rol als lid van de Raad van Toezi...
Lees verder...

Enno van der Werff nieuw lid College van Bestuur Alfa-college

Enno van der Werff is vanaf 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur van het Alfa-college en zal zijn werkzaamheden starten op 18 november. Hij volgt Christien de Graaff op, die 12 jaar verbonden is geweest aan het Alfa-college, waarvan ruim 9 ...
Lees verder...

Gea Koops-de Hoog nieuwe bestuurder Stichting Penta

Per 1 september 2019 start bij Stichting Penta een nieuwe bestuurder. De Raad van Toezicht vond in drs. Gea Koops-de Hoog een geschikte bestuurder om de organisatie te leiden. Gea Koops–de Hoog is een onderwijsvrouw in hart en nieren, die ervaring ...
Lees verder...

Sacha Kroonenberg nieuwe directeur Onderwijs en Studentenzaken bij TU Delft

Per 1 oktober 2019 start Sacha Kroonenberg als directeur Onderwijs en Studentenzaken. Hiervoor heeft zij diezelfde functie al drie jaar bij de Hogeschool Leiden vervuld. Eerder was zij onder meer directeur Operations Projects bij Ziggo. Ze is lid van...
Lees verder...

Frans Möhring nieuwe directeur Personeel & Organisatie bij Fontys

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Frans Möhring per 21 oktober 2019 benoemd tot directeur van de dienst P&O. Frans heeft eerder als HR-directeur gewerkt bij uitzendbureau Vedior en bij KPN. Sinds mei 2015 is hij directeur P&am...
Lees verder...

Ingrid Sluiter benoemd tot lid College van Bestuur bij SKPO

De Raad van Toezicht van Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven (SKPO) kan mededelen dat Ingrid Sluiter met ingang van 16 oktober 2019 zal toetreden tot het College van Bestuur van SKPO. Zij wordt daarmee de nieuwe colle...
Lees verder...

Aukje Hassoldt benoemd als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management

Het College van Bestuur van TU Delft heeft drs. Aukje Hassoldt benoemd als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) met ingang van 1 oktober 2019. Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na ha...
Lees verder...

Tijs van Lieshout nieuwe commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout aangesteld als commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De heer Van Lieshout is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ...
Lees verder...

Vivian van der Wielen-Bik nieuwe collegedirecteur Norbertus Gertrudis Lyceum

Vivian van der Wielen-Bik is de nieuwe collegedirecteur van het Norbertus Gertrudis Lyceum. Op dit moment is zij werkzaam als opleidingsmanager Bedrijfskunde bij Fontys Hogescholen en maakt zij deel uit van een projectteam dat de samenvoeging van de ...
Lees verder...

Laurens Wonen benoemt Richard de Boer tot directeur-bestuurder

Per 1 juni 2019 heeft Laurens Wonen een nieuwe directeur-bestuurder, de heer Richard de Boer. De heer Richard de Boer heeft ruime ervaring in de woningcorporatiesector. Tot 1 juni 2019 werkte hij bij de Autoriteit Woningcorporaties. Daarvoor heeft ...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt lid Raad van Toezicht

Lonneke Regter is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Lonneke Regter heeft een achtergrond in organisatiemanagement en strategisch HR-management. De Raad van Toezicht “We hebben vier heel goede kandida...
Lees verder...

Joris Hermans benoemd tot rector OMO Scholengroep Boxtel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Joris Hermans per 15 september 2019 benoemd tot rector van OMO Scholengroep Boxtel, waaronder het Jacob-Roelandslyceum en het Baanderherencollege vallen. Op dit moment is hij directeur van het Instituut voor ...
Lees verder...

Deltion College benoemt Marieke Doosje tot collegedirecteur

Marieke Doosje is per 26 augustus 2019 benoemd tot collegedirecteur Economie & Ondernemen bij het Deltion College te Zwolle. Marieke is de afgelopen dertien jaar, in verschillende leidinggevende functies, verbonden geweest aan het Drenthe College...
Lees verder...

Jeroen Gommers voorzitter College van Bestuur bij Monton

Per 1 augustus 2019 zal Jeroen Gommers starten als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Monton te Amersfoort. Op dit moment is hij bestuurder bij Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Hij is daar betrokken geweest bij het opzetten van de s...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt nieuwe bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van volgend schooljaar Willem Baumfalk de nieuwe bestuurder wordt. Willem Baumfalk is een veelzijdig mens en een onderwijsman in...
Lees verder...

Freek van Gurp nieuwe rector Echnaton

Freek van Gurp is per 1 augustus 2019 aangesteld als de nieuwe rector van scholengemeenschap Echnaton, onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Van Gurp beschikt over bijna dertig jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs. Hij heeft gedure...
Lees verder...

Welwonen benoemt Wiesje van der Weide als directeur-bestuurder

Per 3 juni 2019 is Wiesje van der Weide aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van Welwonen. Zij was eerder werkzaam bij de gemeente Amsterdam en Stichting Waternet. Ze is voorzitter van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht en van Books4Life N...
Lees verder...

Lijn 83 benoemt voorzitter College van Bestuur

Michiel Leijser MBA start op 1 juni 2019 als voorzitter College van Bestuur van Lijn 83. Dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt. Michiel Leijser: ‘Het is een grote eer om vanuit deze positie te mogen bijdragen aan de toekomst van Lijn 83...
Lees verder...

Ineke Schaveling benoemd tot Rector Christelijk Gymnasium Utrecht

Ineke Schaveling start per 1 augustus 2019 als Rector van het Christelijk Gymnasium Utrecht. Haar benoeming is gebaseerd op de unaniem positieve adviezen van de MR en de benoemingsadviescommissie. Ineke Schaveling heeft veel ervaring opgedaan in het ...
Lees verder...

Paul Moltmaker benoemd als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Surplus

De Raad van Toezicht van Surplus heeft de heer Paul Moltmaker benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Surplus per 1 september 2019. Paul Moltmaker heeft ruim 10 jaar ervaring als bestuurder en werkt op dit moment als d...
Lees verder...

Aldo Voorn benoemd als Manager Zorgverkoop bij GGZ inGeest

Aldo Voorn is benoemd als Manager Zorgverkoop bij GGZ inGeest. Aldo Voorn is op dit moment nog werkzaam als Senior Beleidsadviseur a.i. bij Amarant Groep. Daarvoor was hij Strategy Consultant bij Andersson Elffers Felix....
Lees verder...

Akkelys Lukkes nieuw lid college van bestuur Openbaar Onderwijs Groningen

Akkelys Lukkes treedt 15 augustus toe tot het college van bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Akkelys Lukkes is momenteel directeur Bedrijfsvoering bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Bij Openbaar Onderwijs Groningen wordt zij verantwoordel...
Lees verder...

Ellen van den Brand nieuw lid College van Bestuur van De Groeiling

De Raad van Toezicht van De Groeiling heeft Ellen van den Brand benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB). Zij volgt in deze functie Els van Elderen op die na 9 jaar bij De Groeiling besloten heeft om per 1 augustus te stoppen. Per deze datum...
Lees verder...

Jeanette Oostijen nieuw lid College van Bestuur VISTA college

De Raad van Toezicht heeft Jeanette Oostijen benoemd als lid College van Bestuur van VISTA college (voor heen fusiecollege Arcus Leeuwenborgh). Jeanette Oostijen gaat vanaf 1 september 2019 samen met Jos Kusters en Hans Meijer de ambities van het VIS...
Lees verder...

Hester Branderhorst benoemd als directeur bestuurder bij SWZ

Mevrouw ir. Hester Branderhorst is benoemd als directeur-bestuurder bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening. Mevrouw Branderhorst was directeur bij DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en primair verantwoordelijk voor de organisatie van DICA....
Lees verder...

Edwin Jacobs nieuwe directeur voor beeldende kunstenopleidingen

Het College van Bestuur heeft Edwin Jacobs per 1 september 2019 benoemd tot directeur voor de beeldende kunsten bij Zuyd Hogeschool. Onder zijn werkpakket vallen de bacheloropleidingen Vormgeving, Autonome Beelden Kunst, Docent Beeldende Kunst en Vor...
Lees verder...

Marleen van de Kerkhof nieuw lid Korpsleiding Brandweer Amsterdam-Amstelland

Marleen van de Kerkhof zal per 1 juli 2019 lid worden van de korpsleiding van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Van de Kerkhof is op dit moment Rijkshavenmeester Amsterdam-IJmond en Directeur Centraal Nautisch beheer Noordzeekanaal. Van de Kerkhof zal ...
Lees verder...

Kees Meijer nieuwe Algemeen Directeur, Gemeentesecretaris Gemeente Enschede

Vanaf 1 augustus is Kees Meijer benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris bij de gemeente Enschede. Met het vertrek van zijn voorganger Marcel Meijs is deze functie sinds 2017 via waarneming en later op interim basis ingevuld. De werving- en ...
Lees verder...

De Onderwijsspecialisten benoemt Astrid Berendsen

Per 1 juni aanstaande start Astrid Berendsen als nieuwe voorzitter van het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten. Hiermee volgt zij Wim Ludeke op, die na ruim 42 jaar afscheid neemt van de organisatie. Astrid is vanaf 2002 actief als bestu...
Lees verder...

Wolter Pot benoemd als lid Raad van Toezicht bij Cultuureducatiegroep

De heer drs. Wolter Pot is benoemd als lid Raad van Toezicht bij de Stichting Cultuureducatiegroep met als aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsprocessen. De heer Pot is op dit moment werkzaam als partner/kantoorvoorzitter bij Ernst & Young....
Lees verder...

OMO sg Tongerlo benoemt collegedirecteur Da Vinci College

Kiki Nieuwkerk-Post is benoemd tot collegedirecteur Da Vinci College. Kiki is op dit moment werkzaam bij het Mill Hill College in Goirle. Hier heeft zij een functie als sectordirecteur mavo en is zij verantwoordelijk voor Team-X. Team-X is een afdeli...
Lees verder...

Mare de Groot nieuwe directeur podiumkunsten bij Zuyd Hogeschool

Het College van Bestuur heeft Mare de Groot per 1 september 2019 benoemd tot directeur voor de podiumkunsten. Tot haar werkpakket behoren Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht. Momenteel is zij directeur Studentzaken en interim-direc...
Lees verder...

Deltion College heeft drie Collegedirecteuren benoemd

Mr. drs. S. (Simone) van Ruth is benoemd als Collegedirecteur Welzijn en Gezondheid. Simone heeft ruime ervaring opgedaan op bestuurlijk en directie niveau binnen de gezondheidszorg. In haar huidige functie is zij werkzaam als Voorzitter Raad van Bes...
Lees verder...

Koninklijke Auris Groep benoemt Judith Raaphorst

Koninklijke Auris Groep heeft mevrouw Judith Raaphorst benoemd als Hoofd Beleid, Onderzoek, Kwaliteit & Communicatie. Sinds 2018 is zij vanuit haar eigen bedrijf, Raaphorst Onderwijsontwikkeling, werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Daarvoor ...
Lees verder...

Saskia Brand-Gruwel benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

De Raad van Toezicht heeft de benoeming bekend gemaakt van prof. dr. Saskia Brand-Gruwel als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 september 2019 neemt zij de portefeuille Onderwijs en Onderzoek over van dr. Kitty Kwakman, die na...
Lees verder...

Samen Veilig Midden-Nederland heeft twee leden Raad van Toezicht benoemd

Samen Veilig Midden-Nederland heeft onlangs twee leden Raad van Toezicht benoemd. De heer Dirk van der Zeep is benoemd als lid Raad van Toezicht met het profiel Financiële deskundigheid, met aandacht voor de totale bedrijfsvoering. De heer Mohamed S...
Lees verder...

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht heeft twee leden Raad van Toezicht benoemd.

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) heeft onlangs twee leden Raad van Toezicht benoemd. De heer Peter Stadhouders is benoemd op de Bestuurlijk/Juridische portefeuille en mevrouw Anky Romeijnders-van Tiggelen is benoemd op de portefeuille Onde...
Lees verder...

Stichting Lezen & Schrijven benoemt Fokke Aukema

Stichting Lezen & Schrijven heeft Fokke Aukema benoemd als Manager Programma’s & Innovatie/plaatsvervangend Directeur. Op dit moment is Fokke Aukema werkzaam als sectorhoofd staf bij De Politieacademie. Daarvoor heeft hij als programmamanag...
Lees verder...

PCOU Willibrord benoemt rector Amadeus Lyceum

Anita Swenneker start per 1 augustus 2019 als rector op het Amadeus Lyceum. Anita is momenteel rector van het St. Ignatiusgymnasium en bestuurder van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid. Zij doorliep de nieuwe lerarenopleiding (wiskunde en ...
Lees verder...

SALTO benoemt Directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg

SALTO Eindhoven heeft Angela Horsten benoemd tot Directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg. Angela heeft 26 jaar voor Xpect Primair in Tilburg gewerkt en startte na die periode als leerkracht. Een volgende fase als adjunct-directeur op één van de groot...
Lees verder...

Lenny Hoogwerf geplaatst bij Kober Kinderopvang

Lenny Hoogwerf is benoemd als nieuwe Manager Marketing & Communicatie bij Kober Kinderopvang. Op dit moment is zij werkzaam als strategisch adviseur bij Lenny McPhee....
Lees verder...

Pierre Sponselee benoemd tot interim directeur-bestuurder van Dunavie

Per 1 maart 2019 is Pierre Sponselee gestart als interim directeur-bestuurder van Dunavie. Hij volgt hiermee Alfred Busser op die per 1 maart met vroegpensioen is gegaan. Pierre is een ervaren bestuurder in de sector van woningcorporaties. De komende...
Lees verder...

Leon Spaan benoemd tot rector van 2College

Leon Spaan is benoemd tot rector van 2College, een school van Ons Middelbaar Onderwijs. De heer Spaan startte zijn onderwijsloopbaan in 1988 als docent scheikunde en biologie. In april 2000 werd hij lid van de centrale directie van het Mill Hill Coll...
Lees verder...

Minou Hoeberichts nieuwe directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Minou Hoeberichts per 18 maart benoemd tot directeur van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT). Minou volgt Joris Fiers op. Op dit moment is Minou nog werkzaam als adjunct-directeur bij d...
Lees verder...

Lisette Weijers nieuwe directeur Fontys Hogeschool Pedagogiek

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Lisette Weijers per 1 februari 2019 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP). Lisette volgt Jos Lumanauw op die sinds 2010 leiding geeft aan FHP en per 1 februari 2019 met pensi...
Lees verder...

Marlies Sandee benoemd tot directeur Institute for International Business Studies

Het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht heeft Marlies Sandee benoemd tot directeur van het Institute for International Business Studies (IIBS). “Met de komst van Marlies kan het instituut zich verder ontwikkelen naar een vooraanstaand ...
Lees verder...

Marieke van den Hurk rector van De Nieuwste School in Tilburg

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Marieke van den Hurk benoemd tot rector van De Nieuwste School in Tilburg. Tussen 1989 en 2011 was zij teamleider, hogeschooldocent en stagecoördinator aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek. Bij Fontys Hogesch...
Lees verder...

Joany Krijt benoemd tot voorzitter College van Bestuur bij MBO Utrecht

Met ingang van 1 maart 2019 start Joany Krijt als voorzitter College van Bestuur van MBO Utrecht. Als algemeen directeur was zij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het Comenius College, onderdeel van CVO Rotterdam. Hiervoor vervulde zij diverse...
Lees verder...

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen bij Pré Wonen

Op 1 februari treedt de heer Wienke Bodewes aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pré Wonen. De 66 jarige Bodewes heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke en toezichthouder bij de meest uiteenlopende organisaties. Onder andere ...
Lees verder...

Carla Luycx benoemd tot directeur Instituut Theo Thijssen en Seminarium voor Orthopedagogiek

Het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht heeft Carla Luycx benoemd tot directeur van het Instituut Theo Thijssen (ITT) en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). “Met deze benoeming geven we een nieuwe impuls aan het opleiden van stu...
Lees verder...

Nieuwe voorzitter College van Bestuur OGVO

De Raad van Toezicht van OGVO heeft de heer Roy Palmen per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter College van Bestuur van OGVO. Hij volgt hiermee Peter Badoux op die deze functie sinds 1 maart 2015 vervulde. Sinds de afronding van zijn opleiding tot l...
Lees verder...

Lucas Peters nieuwe bestuurssecretaris/hoofd SER Breda University of Applied Sciences

Lucas Peters is benoemd tot bestuurssecretaris/hoofd Strategy, Education and Research Office bij de Breda University of Applied Sciences. Lucas is momenteel werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Als onderwijsmanager is hij daar sinds 2016 betrokken bij ...
Lees verder...

Laurence Guérin benoemd tot Lector Wereldburgerschap

De Haagse Hogeschool heeft Laurence Guérin per 1 maart 2019 benoemd tot Lector Wereldburgerschap. Laurence was 12 jaar Hoofddocent/Senior Onderzoeker HBO binnen Saxion. Sinds september 2017 is zij als Practor Burgerschap verbonden aan het ROC van Tw...
Lees verder...

Alexander Bolomey nieuwe directeur-bestuurder Het Zeeuwse Landschap

Alexander Bolomey is benoemd tot de nieuwe directeur bestuurder van Het Zeeuwse Landschap. Alexander Bolomey is sinds 2001 werkzaam bij de Dierenbescherming Nederland, thans in de functie van Manager Communicatie en Public Affairs. Actuele ontwikkeli...
Lees verder...

Gerard Wesselo doet een stap terug bij Wesselo & Partners

Gerard Wesselo doet een stap terug bij Wesselo & Partners. Gelukkig blijft Gerard als adviseur aan ons bureau verbonden. Gerard gaat zich richten op intensieve begeleiding van kandidaten in het sollicitatieproces. Een prachtige uitdaging! Uiteraa...
Lees verder...

Saskia Capello nieuwe directeur SVG

Saskia Capello wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Als strafrechtjurist en bestuurskundige heeft Saskia een goed beeld van het complexe en politieke speelveld waarin de SVG opereert. Ze he...
Lees verder...

Michel Labij nieuw lid College van Bestuur bij ROC Midden Nederland

Per 1 april 2019 treedt Michel Labij aan als lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Michel Labij is geen onbekende binnen ROC Midden Nederland. Hij is sinds augustus 2011 werkzaam als directeur Finance, Planning & Control. Naas...
Lees verder...

Johan Spronk benoemd als nieuwe voorzitter College van Bestuur bij ROC Midden Nederland

Per 1 april 2019 start Johan Spronk als nieuwe voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Johan Spronk is momenteel werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur bij het Grafisch Lyceum Utrecht. Zijn loopbaan heeft zich voornameli...
Lees verder...

Arjo van Nieuwamerongen benoemd als Locatiedirecteur bij HMC

Arjo van Nieuwamerongen is benoemd tot Locatiedirecteur van het Hout- en Meubileringscollege Rotterdam. Arjo van Nieuwamerongen is momenteel adjunct directeur van het cluster Lifestyle, Sport en Entertainment van het Albeda College in Rotterdam. Hier...
Lees verder...

Alwin Oortgiesen benoemd als Concerndirecteur bij gemeente Enschede

Alwin Oortgiesen wordt met ingang van uiterlijk 1 maart 2019 benoemd als Concerndirecteur bij gemeente Enschede. Alwin is nu gemeentesecretaris/ algemeen dircteur van de gemeente Winterswijk....
Lees verder...

Ralph Pans benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep

De gemeenteraad van Almere heeft de heer R.J.J.M. (Ralph) Pans benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van de Almeerse Scholen Groep (ASG). Pans start op 1 december 2018 bij ASG. Ralph Pans volgt Karina Schilte op, die twee periodes van vier j...
Lees verder...

Pauline Satter wordt het nieuwe lid College van Bestuur van COG

Pauline Satter zal per 1 december 2018 toetreden als lid van het College van Bestuur van COG. Pauline werkte eerst bij de ING en daarna bij de politie en de Politieacademie. Hier was ze de afgelopen vier jaar hoofd bedrijfsvoering met onder andere Fa...
Lees verder...

Anke Visser benoemd tot Sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport bij Graafschap College

Anke Visser is momenteel directeur CIOS Heerenveen-Leeuwarden, onderdeel van het Friesland College, en integraal verantwoordelijk voor de onderwijskundige, financiële en personele gang van zaken op de school. Daarnaast is Anke sinds augustus 2015 vo...
Lees verder...

Julie Beardsell geplaatst bij Hogeschool van Amsterdam

Op 1 december 2018 zal dr. Julie Beardsell starten als Director Operations Amsterdam School of International Business (AMSIB) aan de faculteit Business & Economics aan Amsterdam University of Applied Sciences. Op dit moment is zij nog werkzaam al...
Lees verder...

Pleysier College benoemt nieuwe bestuurder

Marije Veldhuis – van den Broek is per 1 januari 2019 benoemd als nieuwe bestuurder bij Pleysier College. Op dit moment is zij directeur-bestuurder bij Stichting Openbaar Onderwijs Librijn....
Lees verder...

Nieuwe directeur-bestuurder Vierstroom Hulp Thuis

Anne ter Steege is per 1 november 2018 aangesteld als directeur-bestuurder van Vierstroom Hulp Thuis. Zij volgt Peggy van der Koelen op die Hulp Thuis afgelopen mei verliet. Anne heeft jarenlange ervaring in het publieke domein. Als consultant rondde...
Lees verder...

Roel Scheepens benoemd als Rector Sint-Janslyceum (OMO)

Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Roel Scheepens als rector voor het Sint-Janslyceum Roel Scheepens is sinds 2009 algemeen directeur van de internationale school in Leipzig. Vanaf 2007 was hij daar al werkzaam als hoofd van de middelbare school. Daarv...
Lees verder...

Hans Zloch nieuwe rector Kennemer College Havo/Vwo

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland heeft drs. Hans Zloch per 1 augustus 2013 benoemd als rector voor het Kennemer College Havo /Vwo in Beverwijk. Hans Zloch is momenteel werkzaam als interim-leidinggevende en adviseur in het onderwijs. Hierv...
Lees verder...

Erik Koldewijn benoemd bij ROC van Twente

Het ROC van Twente heeft de heer Erik Koldewijn benoemd als Directeur MBO College Dienstverlening & Gastvrijheid. Momenteel is de heer Koldewijn werkzaam in de functie van Manager van de opleidingen Horeca, Toerisme & Recreatie, Sport & V...
Lees verder...

Hubert Roza benoemd bij Almeerse Scholen Groep

Met ingang van 1 augustus 2013 start Hubert Roza (45) als rector van het Arte College. Ingrid Verheggen, voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep, is zeer tevreden met de benoeming van de heer Roza. “We zochten een recto...
Lees verder...

Florus Roelofsen benoemd bij ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam heeft Florus Roelofsen benoemd alsVoorzitter directie MBO-college Westpoort en Noord. Momenteel is de heer Roelofsen werkzaam in de functie van Lid Domein Directie Economie & Management bij de Hogeschool van Amsterdam. Hierv...
Lees verder...

Mareanne Karssen benoemd als Programmamanager Onderwijs bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Als programmamanager onderwijs wordt Mareanne Karssen de komende jaren verantwoordelijk voor de vernieuwing van het onderwijs aan de VU. Ze doet dit samen met een programmateam en onder leiding van de rector. Daarbij gaat het om de voorbereiding van ...
Lees verder...

Anita van Pol benoemd tot directeur AFM bij Avans Hogeschool

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft mevrouw mr. A. (Anita) van Pol (49) benoemd tot directeur van de Academie voor Financieel Management (AFM) met ingang van 1 januari 2013. Anita heeft een ruime managementervaring. Zij heeft de afgelo...
Lees verder...

Christa Compas benoemd als Lid College van Bestuur bij OVO Zaanstad

Christa Compas wordt met ingang van 1 februari 2013 benoemd als Lid College van Bestuur bij Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. Momenteel is Christa werkzaam in de functie van directeur bestuurder Onderwijs Adviesbureau ABC te Amsterdam. Vóór h...
Lees verder...

Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft een nieuwe rector

Mevrouw dr. Hetty Mulder (57) is vanaf 4 februari 2013 de nieuwe rector van het Stedelijk Gymnasium Breda. Zij is nu sectormanager Tweede Fase bij SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, in Enschede. Na haar eindexamen Gymnasium Bè...
Lees verder...

Gabriëlle Kuiper nieuwe voorzitter Faculteit Kunst en Economie – HKU

Gabriëlle Kuiper is per 1 november a.s. benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Faculteit Kunst en Economie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Uit een uitgebreide sollicitatieprocedure, waaraan ook een aantal sterke externe kandidaten ...
Lees verder...

John van der Vegt benoemd als Voorzitter College van Bestuur bij ROC van Twente

Vanaf 1 februari a.s. zal John van der Vegt (53) de vacante functie van Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente gaan vervullen. Daarmee volgt hij Hans Schutte op, die sinds 1 september jl. werkzaam is als directeur-generaal Hoger Onderwijs, Ber...
Lees verder...

Lucienne Hoogwerf benoemd als onderwijsdirecteur bij ROC Nijmegen

Half oktober start Lucienne Hoogwerf als onderwijsdirecteur Economie, Zorg en Welzijn (Campusbaan). Lucienne Hoogwerf is 54 jaar en woont in Chaam. Zij heeft een enorme staat van dienst in het onderwijs en in de zorg. Ze werkte vijf jaar in Nieuw-Zee...
Lees verder...

Drs. Wieteke Beernink aangesteld als nieuwe rector H.N. Werkman College

Het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groep Groningen is verheugd te kunnen berichten dat mevrouw drs. Wieteke Beernink met ingang van 1 september 2012 benoemd is tot rector van het H.N. Werkman College. Drs. Wieteke Beernink is een ervaren ...
Lees verder...

René Tönissen nieuwe directeur Academie Bouw & Infra bij Avans Hogeschool

René Tönissen, momenteel werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), wordt de nieuwe directeur van de Academie voor Bouw en Infra (AB&I). Tönissen behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid en zijn doctoraaldiploma Wiskunde aan de ...
Lees verder...

Carla Faassen benoemd tot rector van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel

Ons Middelbaar Onderwijs heeft mevrouw Carla Faassen benoemd tot rector van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Carla Faassen treedt uiterlijk 1 oktober 2012 in functie. Op dit moment is zij directielid bij de Academie Bouw en Infra van Avans...
Lees verder...

Thieu Kikken benoemd als Lid College van Bestuur bij SOML

De Raad van Toezicht van SOML heeft in de vacature van Lid College van Bestuur voorzien door benoeming van de heer drs. M.J.H.M. (Thieu) Kikken. Thieu Kikken is thans voorzitter van de centrale directie LVO Heuvelland. Hij woont in Geleen, is 52 jaar...
Lees verder...

Marco Korff volgt Cees Rebel op bij COG

Marco Korff is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Hij volgt Cees Rebel op. Korff (1954) heeft diverse functies vervuld bij Alfa Accountants en Adviseurs, waar...
Lees verder...

Marloes de Vries benoemd als Lid College van Bestuur Da Vinci College

Door het aanstaande vertrek van Max Hoefeijzers bij het Da Vinci College werd het noodzakelijk een nieuwe samenstelling van het College van Bestuur tot stand te brengen. Peter Vrancken zal per 1 september 2012 de opvolger van Max Hoefeijzers zijn als...
Lees verder...

Benoeming Hans Schutte directeur-generaal ministerie OC&W

Op vrijdag 29 juni 2012 heeft de Ministerraad besloten Hans Schutte voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoemin...
Lees verder...

Nieuw lid Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heeft de heer drs. V.M. (Vincent) Assink MBA benoemd tot lid Centrale Directie van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. De benoeming gaat in per 1 september 2012. Met de benoeming van Assink (Rhene...
Lees verder...

Alice Timmermans benoemd als rector havo/vwo van het Minkema College in Woerden

Het Minkema College heeft Alice Timmermans met ingang van 1 augustus benoemd tot rector havo/vwo. Zij volgt daarmee de huidige rector a.i. Angela Koot op. Alice Timmermans (Odijk, 37 jaar) is op dit moment werkzaam als senior adviseur en interimmanag...
Lees verder...

Drie nieuwe leden Raad van Toezicht Grafisch Lyceum Utrecht

Het Grafisch Lyceum Utrecht verwelkomt met ingang van 1 mei 2012 drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Als nieuwe leden treden aan: mevrouw Simone de Wit, mevrouw Dorathé van Doorn en de heer Hans Maas. Zij combineren kennis en ervaring op ond...
Lees verder...

Carolien Besselink nieuwe directeur I&I bij Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht heeft Carolien Besselink met ingang van juli 2012 benoemd tot Directeur Informatiemanagement & ICT-dienstverlening. Momenteel is zij plaatsvervangend directeur Belastingdienst/Centrale Administratie. Carolien Besselink geeft ...
Lees verder...

Onderzoek naar de nieuwe onderwijsbestuurder

Het werk en de invloed van onderwijsbestuurders zijn zelden zichtbaar. Tegelijkertijd hebben deze mensen en het werk dat ze doen indirect vaak veel meer invloed dan we ons realiseren. In het buitenland wordt al wat langer onderzoek gedaan naar onderw...
Lees verder...

Harrie Koolen nieuwe directeur-bestuurder Metameer

Met ingang van 1 augustus 2012 is Harrie Koolen benoemd tot directeur-bestuurder van Metameer. Hij volgt hiermee Herman Vullings op, die na twaalf jaar rectorschap, de school gaat verlaten. De heer Koolen is momenteel werkzaam bij de stichting Allian...
Lees verder...