Eric van Kaam nieuwe directeur-bestuurder Velison Wonen

Eric van Kaam volgt per 1 november 2019 Paul Vlug (bestuurder a.i.) op als directeur-bestuurder van Velison Wonen. Eric is geen onbekende in de corporatiesector. Hij is sinds 1982 werkzaam in de volkshuisvesting. De laatste jaren was hij werkzaam bij Ymere in Amsterdam, waar hij onder andere lid van de directieraad was en verantwoordelijk voor &hel...
Lees verder...

Max Merkx benoemd als interim-lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool heeft per 11 september 2019 de heer Max Merkx benoemd als interim-lid van het College van Bestuur. Hij volgt in deze functie, voor het studiejaar 2019/2020 (periode van tien maanden), Jan van Iersel op. Max krijgt de portefeuille bedrijfsvoering en dienstverlening. De afgelopen 20 jaar is Max …...
Lees verder...

April van Loenen benoemd tot directeur scholengroep Melanchthon

De raad van bestuur van CVO Rotterdam e.o. deelt verheugd mee dat mevrouw April van Loenen is benoemd tot algemeen directeur van scholengroep Melanchthon. April vervulde veel verschillende functies in het onderwijs gedurende haar loopbaan van twintig jaar. April is begonnen als docent en heeft verschillende leidinggevende posities bekleed in groter...
Lees verder...

Mark de Haas nieuw lid College van Bestuur Minkema College

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Mark de Haas begonnen als lid van het College van Bestuur van het Minkema College. Met de komst van Mark de Haas wordt het College van Bestuur tijdelijk uitgebreid tot een tweehoofdig bestuur, waarin de zittende bestuurder, Henk Heethuis, voorzitter blijft en de beide leden van het College …

Lees verder...

Marjolein van Vlaanderen nieuwe opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Marjolein van Vlaanderen is per 1 september 2019 gestart als opleidingsmanager van het cluster Marketing, Sales and Trade (MST) bij de Hogeschool van Amsterdam. Marjolein is bekend bij en vertrouwd met de opleidingen uit het cluster MST, zoals de bacheloropleiding Commerciële Economie, de Johan Cruijff Academy en de masteropleiding Digital Driven ...
Lees verder...

Marie-Louise de Groot nieuwe directeur-bestuurder RSV Breda e.o.

Het Dagelijks Bestuur van Regionaal Samenwerkingsverband PO Breda e.o. is verheugd te kunnen meedelen dat Marie-Louise de Groot per 1 oktober 2019 is benoemd tot directeur-bestuurder. Marie-Louise is sinds 2014 werkzaam als manager Sociaal Domein in de fusiegemeente Krimpenerwaard. Daarvoor heeft zij meerdere leidinggevende en bestuurlijk functies ...
Lees verder...

Nieuwe leden Raad van Toezicht Breda University benoemd

Breda University of Applied Sciences heeft twee nieuwe leden Raad van Toezicht benoemd. Vincent van Stijn is accountant, partner bij Deloitte en lid van de Raad van Toezicht van Haaglanden Medisch Centrum. Naast zijn rol als lid van de Raad van Toezicht van de Breda University of Applied Sciences, zal hij ook dienstdoen in het …

Lees verder...

Enno van der Werff nieuw lid College van Bestuur Alfa-college

Enno van der Werff is vanaf 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur van het Alfa-college en zal zijn werkzaamheden starten op 18 november. Hij volgt Christien de Graaff op, die 12 jaar verbonden is geweest aan het Alfa-college, waarvan ruim 9 jaar als lid van het College van Bestuur. Enno van der …

Gea Koops-de Hoog nieuwe bestuurder Stichting Penta

Per 1 september 2019 start bij Stichting Penta een nieuwe bestuurder. De Raad van Toezicht vond in drs. Gea Koops-de Hoog een geschikte bestuurder om de organisatie te leiden. Gea Koops–de Hoog is een onderwijsvrouw in hart en nieren, die ervaring heeft opgedaan als bestuurder in het primair onderwijs en directiefuncties heeft ingevuld in het &he...
Lees verder...

Sacha Kroonenberg nieuwe directeur Onderwijs en Studentenzaken bij TU Delft

Per 1 oktober 2019 start Sacha Kroonenberg als directeur Onderwijs en Studentenzaken. Hiervoor heeft zij diezelfde functie al drie jaar bij de Hogeschool Leiden vervuld. Eerder was zij onder meer directeur Operations Projects bij Ziggo. Ze is lid van het landelijk kernteam onderwijslogistiek van Surf, de organisatie voor ICT-innovatie in onderwijs-...
Lees verder...

Frans Möhring nieuwe directeur Personeel & Organisatie bij Fontys

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Frans Möhring per 21 oktober 2019 benoemd tot directeur van de dienst P&O. Frans heeft eerder als HR-directeur gewerkt bij uitzendbureau Vedior en bij KPN. Sinds mei 2015 is hij directeur P&O bij mbo Rijnland. Deze onderwijsorganisatie telt 16.500 leerlingen en 1.600 medewerkers. “Font...
Lees verder...

Ingrid Sluiter benoemd tot lid College van Bestuur bij SKPO

De Raad van Toezicht van Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven (SKPO) kan mededelen dat Ingrid Sluiter met ingang van 16 oktober 2019 zal toetreden tot het College van Bestuur van SKPO. Zij wordt daarmee de nieuwe collega van Peter Tijs met wie zij samen het collegiaal College van Bestuur van SKPO zal …


Lees verder...

Aukje Hassoldt benoemd als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management

Het College van Bestuur van TU Delft heeft drs. Aukje Hassoldt benoemd als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) met ingang van 1 oktober 2019. Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar afstuderen werkte zij in verschillende functies bij Rijkswaterstaat, onder meer als senior projec...
Lees verder...

Tijs van Lieshout nieuwe commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout aangesteld als commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De heer Van Lieshout is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s. De heer...
Lees verder...

Vivian van der Wielen-Bik nieuwe collegedirecteur Norbertus Gertrudis Lyceum

Vivian van der Wielen-Bik is de nieuwe collegedirecteur van het Norbertus Gertrudis Lyceum. Op dit moment is zij werkzaam als opleidingsmanager Bedrijfskunde bij Fontys Hogescholen en maakt zij deel uit van een projectteam dat de samenvoeging van de vier economische instituten in Eindhoven tot één nieuw instituut vorm geeft. Vivian van der Wielen...
Lees verder...

Laurens Wonen benoemt Richard de Boer tot directeur-bestuurder

Per 1 juni 2019 heeft Laurens Wonen een nieuwe directeur-bestuurder, de heer Richard de Boer. De heer Richard de Boer heeft ruime ervaring in de woningcorporatiesector. Tot 1 juni 2019 werkte hij bij de Autoriteit Woningcorporaties. Daarvoor heeft hij veel ervaring opgedaan bij diverse woningcorporaties zoals: Centrada (Lelystad), De Key (Amsterd...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt lid Raad van Toezicht

Lonneke Regter is benoemd tot lid Raad van Toezicht bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Lonneke Regter heeft een achtergrond in organisatiemanagement en strategisch HR-management. De Raad van Toezicht “We hebben vier heel goede kandidaten gesproken. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op Lonneke Regter. De kennis en ervaring die zij ...
Lees verder...

Joris Hermans benoemd tot rector OMO Scholengroep Boxtel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Joris Hermans per 15 september 2019 benoemd tot rector van OMO Scholengroep Boxtel, waaronder het Jacob-Roelandslyceum en het Baanderherencollege vallen. Op dit moment is hij directeur van het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies van de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen. Joris Her...
Lees verder...

Deltion College benoemt Marieke Doosje tot collegedirecteur

Marieke Doosje is per 26 augustus 2019 benoemd tot collegedirecteur Economie & Ondernemen bij het Deltion College te Zwolle. Marieke is de afgelopen dertien jaar, in verschillende leidinggevende functies, verbonden geweest aan het Drenthe College. Sinds begin 2018 vervulde zij de rol van regiodirecteur in Emmen. Daarvoor was Marieke vijf jaar m...
Lees verder...

Jeroen Gommers voorzitter College van Bestuur bij Monton

Per 1 augustus 2019 zal Jeroen Gommers starten als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Monton te Amersfoort. Op dit moment is hij bestuurder bij Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Hij is daar betrokken geweest bij het opzetten van de samenwerking tussen die scholen en het creëren en inrichten van de bovenschoolse organisatie. Tevens...
Lees verder...

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland benoemt nieuwe bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van volgend schooljaar Willem Baumfalk de nieuwe bestuurder wordt. Willem Baumfalk is een veelzijdig mens en een onderwijsman in hart en nieren. De Raad ziet in hem een krachtige, verbindende bestuurder die de ingezette koers va...
Lees verder...

Freek van Gurp nieuwe rector Echnaton

Freek van Gurp is per 1 augustus 2019 aangesteld als de nieuwe rector van scholengemeenschap Echnaton, onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Van Gurp beschikt over bijna dertig jaar ervaring in het primair en voortgezet onderwijs. Hij heeft gedurende deze periode diverse leidinggevende functies vervuld bij verschillende scholen en instellingen, ...
Lees verder...

Welwonen benoemt Wiesje van der Weide als directeur-bestuurder

Per 3 juni 2019 is Wiesje van der Weide aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van Welwonen. Zij was eerder werkzaam bij de gemeente Amsterdam en Stichting Waternet. Ze is voorzitter van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Utrecht en van Books4Life Nederland. Daarnaast is zij toezichthouder/commissaris bij De Grote Clubactie, het landelijk Kennisce...
Lees verder...

Lijn 83 benoemt voorzitter College van Bestuur

Michiel Leijser MBA start op 1 juni 2019 als voorzitter College van Bestuur van Lijn 83. Dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt. Michiel Leijser: ‘Het is een grote eer om vanuit deze positie te mogen bijdragen aan de toekomst van Lijn 83. Ik kijk uit naar de samenwerking met de mensen binnen en …

Ineke Schaveling benoemd tot Rector Christelijk Gymnasium Utrecht

Ineke Schaveling start per 1 augustus 2019 als Rector van het Christelijk Gymnasium Utrecht. Haar benoeming is gebaseerd op de unaniem positieve adviezen van de MR en de benoemingsadviescommissie. Ineke Schaveling heeft veel ervaring opgedaan in het onderwijs. Onder meer als docent aan de Universiteit van Amsterdam, daarna in de functies van opleid...
Lees verder...

Paul Moltmaker benoemd als voorzitter College van Bestuur bij Stichting Surplus

De Raad van Toezicht van Surplus heeft de heer Paul Moltmaker benoemd als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Surplus per 1 september 2019. Paul Moltmaker heeft ruim 10 jaar ervaring als bestuurder en werkt op dit moment als directeur-bestuurder bij Plateau Integrale Kindcentra in Assen. Hij heeft de afgelopen jaren meegewer...
Lees verder...

Aldo Voorn benoemd als Manager Zorgverkoop bij GGZ inGeest

Aldo Voorn is benoemd als Manager Zorgverkoop bij GGZ inGeest. Aldo Voorn is op dit moment nog werkzaam als Senior Beleidsadviseur a.i. bij Amarant Groep. Daarvoor was hij Strategy Consultant bij Andersson Elffers Felix....
Lees verder...

Akkelys Lukkes nieuw lid college van bestuur Openbaar Onderwijs Groningen

Akkelys Lukkes treedt 15 augustus toe tot het college van bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Akkelys Lukkes is momenteel directeur Bedrijfsvoering bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Bij Openbaar Onderwijs Groningen wordt zij verantwoordelijk voor financiën en concerncontrol, huisvesting, facilitaire zaken, inkoop en ICT. Daarnaast zal ...
Lees verder...

Ellen van den Brand nieuw lid College van Bestuur van De Groeiling

De Raad van Toezicht van De Groeiling heeft Ellen van den Brand benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB). Zij volgt in deze functie Els van Elderen op die na 9 jaar bij De Groeiling besloten heeft om per 1 augustus te stoppen. Per deze datum neemt Ellen het stokje over en vormt …

Jeanette Oostijen nieuw lid College van Bestuur VISTA college

De Raad van Toezicht heeft Jeanette Oostijen benoemd als lid College van Bestuur van VISTA college (voor heen fusiecollege Arcus Leeuwenborgh). Jeanette Oostijen gaat vanaf 1 september 2019 samen met Jos Kusters en Hans Meijer de ambities van het VISTA college verder vormgeven en realiseren. Jeanette Oostijen is sinds 2010 directeur van de facultei...
Lees verder...

Hester Branderhorst benoemd als directeur bestuurder bij SWZ

Mevrouw ir. Hester Branderhorst is benoemd als directeur-bestuurder bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening. Mevrouw Branderhorst was directeur bij DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en primair verantwoordelijk voor de organisatie van DICA....
Lees verder...

Edwin Jacobs nieuwe directeur voor beeldende kunstenopleidingen

Het College van Bestuur heeft Edwin Jacobs per 1 september 2019 benoemd tot directeur voor de beeldende kunsten bij Zuyd Hogeschool. Onder zijn werkpakket vallen de bacheloropleidingen Vormgeving, Autonome Beelden Kunst, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Interdisciplinary Arts en Communication and Multimedia Design en de masteropleidingen Archi...
Lees verder...

Marleen van de Kerkhof nieuw lid Korpsleiding Brandweer Amsterdam-Amstelland

Marleen van de Kerkhof zal per 1 juli 2019 lid worden van de korpsleiding van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Van de Kerkhof is op dit moment Rijkshavenmeester Amsterdam-IJmond en Directeur Centraal Nautisch beheer Noordzeekanaal. Van de Kerkhof zal binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland leiding gaan geven aan de sector Risicobeheersing en Preparati...
Lees verder...

Kees Meijer nieuwe Algemeen Directeur, Gemeentesecretaris Gemeente Enschede

Vanaf 1 augustus is Kees Meijer benoemd als Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris bij de gemeente Enschede. Met het vertrek van zijn voorganger Marcel Meijs is deze functie sinds 2017 via waarneming en later op interim basis ingevuld. De werving- en selectieprocedure voor een structurele invulling is begin dit jaar opnieuw gestart. Met de benoeming...
Lees verder...

De Onderwijsspecialisten benoemt Astrid Berendsen

Per 1 juni aanstaande start Astrid Berendsen als nieuwe voorzitter van het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten. Hiermee volgt zij Wim Ludeke op, die na ruim 42 jaar afscheid neemt van de organisatie. Astrid is vanaf 2002 actief als bestuurder in de zorgsector (Jeugdzorg en MEE), waarna zij in 2011 is toegetreden tot het …


Lees verder...

Wolter Pot benoemd als lid Raad van Toezicht bij Cultuureducatiegroep

De heer drs. Wolter Pot is benoemd als lid Raad van Toezicht bij de Stichting Cultuureducatiegroep met als aandachtsgebied Financiën & Bedrijfsprocessen. De heer Pot is op dit moment werkzaam als partner/kantoorvoorzitter bij Ernst & Young....
Lees verder...

OMO sg Tongerlo benoemt collegedirecteur Da Vinci College

Kiki Nieuwkerk-Post is benoemd tot collegedirecteur Da Vinci College. Kiki is op dit moment werkzaam bij het Mill Hill College in Goirle. Hier heeft zij een functie als sectordirecteur mavo en is zij verantwoordelijk voor Team-X. Team-X is een afdeling binnen de school met een innovatieve onderwijsvorm. Naast deze afdelingsverantwoordelijkheden hee...
Lees verder...

Mare de Groot nieuwe directeur podiumkunsten bij Zuyd Hogeschool

Het College van Bestuur heeft Mare de Groot per 1 september 2019 benoemd tot directeur voor de podiumkunsten. Tot haar werkpakket behoren Toneelacademie Maastricht en Conservatorium Maastricht. Momenteel is zij directeur Studentzaken en interim-directeur Marketing en Communicatie bij Zuyd. Zij is, naast haar rol bij Zuyd, bestuurslid bij SALLY Dans...
Lees verder...

Deltion College heeft drie Collegedirecteuren benoemd

Mr. drs. S. (Simone) van Ruth is benoemd als Collegedirecteur Welzijn en Gezondheid. Simone heeft ruime ervaring opgedaan op bestuurlijk en directie niveau binnen de gezondheidszorg. In haar huidige functie is zij werkzaam als Voorzitter Raad van Bestuur MEE Samen. Drs. M. (Marijn) Mooij is aangesteld als Collegedirecteur Horeca, Reizen en Dienstve...
Lees verder...

Koninklijke Auris Groep benoemt Judith Raaphorst

Koninklijke Auris Groep heeft mevrouw Judith Raaphorst benoemd als Hoofd Beleid, Onderzoek, Kwaliteit & Communicatie. Sinds 2018 is zij vanuit haar eigen bedrijf, Raaphorst Onderwijsontwikkeling, werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Daarvoor was zij projectleider/consultant bij MBO Utrecht....
Lees verder...

Saskia Brand-Gruwel benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

De Raad van Toezicht heeft de benoeming bekend gemaakt van prof. dr. Saskia Brand-Gruwel als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 september 2019 neemt zij de portefeuille Onderwijs en Onderzoek over van dr. Kitty Kwakman, die na ruim twee zittingstermijnen een nieuwe uitdaging aangaat. Saskia Brand-Gruwel is haar gehele carri...
Lees verder...

Samen Veilig Midden-Nederland heeft twee leden Raad van Toezicht benoemd

Samen Veilig Midden-Nederland heeft onlangs twee leden Raad van Toezicht benoemd. De heer Dirk van der Zeep is benoemd als lid Raad van Toezicht met het profiel Financiële deskundigheid, met aandacht voor de totale bedrijfsvoering. De heer Mohamed Sini is benoemd als lid Raad van Toezicht met het profiel brede bestuurlijke ervaring....
Lees verder...

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht heeft twee leden Raad van Toezicht benoemd.

Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) heeft onlangs twee leden Raad van Toezicht benoemd. De heer Peter Stadhouders is benoemd op de Bestuurlijk/Juridische portefeuille en mevrouw Anky Romeijnders-van Tiggelen is benoemd op de portefeuille Onderwijs....
Lees verder...

Stichting Lezen & Schrijven benoemt Fokke Aukema

Stichting Lezen & Schrijven heeft Fokke Aukema benoemd als Manager Programma’s & Innovatie/plaatsvervangend Directeur. Op dit moment is Fokke Aukema werkzaam als sectorhoofd staf bij De Politieacademie. Daarvoor heeft hij als programmamanager deeltijd ruime ervaring opgedaan bij de HAN....
Lees verder...

PCOU Willibrord benoemt rector Amadeus Lyceum

Anita Swenneker start per 1 augustus 2019 als rector op het Amadeus Lyceum. Anita is momenteel rector van het St. Ignatiusgymnasium en bestuurder van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid. Zij doorliep de nieuwe lerarenopleiding (wiskunde en aardrijkskunde), studeerde wiskunde en (historische) filosofie aan de Vrije Universiteit en heeft ve...
Lees verder...

SALTO benoemt Directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg

SALTO Eindhoven heeft Angela Horsten benoemd tot Directeur Onderwijs en Kwaliteitszorg. Angela heeft 26 jaar voor Xpect Primair in Tilburg gewerkt en startte na die periode als leerkracht. Een volgende fase als adjunct-directeur op één van de grootste scholen van Nederland werd gevolgd door de uitdaging een geheel nieuwe school te starten met een...
Lees verder...

Lenny Hoogwerf geplaatst bij Kober Kinderopvang

Lenny Hoogwerf is benoemd als nieuwe Manager Marketing & Communicatie bij Kober Kinderopvang. Op dit moment is zij werkzaam als strategisch adviseur bij Lenny McPhee....
Lees verder...

Pierre Sponselee benoemd tot interim directeur-bestuurder van Dunavie

Per 1 maart 2019 is Pierre Sponselee gestart als interim directeur-bestuurder van Dunavie. Hij volgt hiermee Alfred Busser op die per 1 maart met vroegpensioen is gegaan. Pierre is een ervaren bestuurder in de sector van woningcorporaties. De komende periode houdt Pierre zich bezig met de fusieverkenning en positionering van Dunavie in de omgeving....
Lees verder...

Leon Spaan benoemd tot rector van 2College

Leon Spaan is benoemd tot rector van 2College, een school van Ons Middelbaar Onderwijs. De heer Spaan startte zijn onderwijsloopbaan in 1988 als docent scheikunde en biologie. In april 2000 werd hij lid van de centrale directie van het Mill Hill College in Goirle. Vanaf januari 2006 is hij rector van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel. …


Lees verder...

Minou Hoeberichts nieuwe directeur Fontys Economische Hogeschool Tilburg

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Minou Hoeberichts per 18 maart benoemd tot directeur van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT). Minou volgt Joris Fiers op. Op dit moment is Minou nog werkzaam als adjunct-directeur bij de JHS, daarvóór was zij manager bedrijfsvoering. In beide functies heeft ze als lid van het MT &he...
Lees verder...

Lisette Weijers nieuwe directeur Fontys Hogeschool Pedagogiek

Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Lisette Weijers per 1 februari 2019 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Pedagogiek (FHP). Lisette volgt Jos Lumanauw op die sinds 2010 leiding geeft aan FHP en per 1 februari 2019 met pensioen gaat. Op dit moment is Lisette nog werkzaam als manager Onderwijs bij FHP. Daarvoor …


Lees verder...

Marlies Sandee benoemd tot directeur Institute for International Business Studies

Het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht heeft Marlies Sandee benoemd tot directeur van het Institute for International Business Studies (IIBS). “Met de komst van Marlies kan het instituut zich verder ontwikkelen naar een vooraanstaand internationaal instituut met een helder profiel”, aldus Anton Franken namens het College van Bestu...
Lees verder...

Marieke van den Hurk rector van De Nieuwste School in Tilburg

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Marieke van den Hurk benoemd tot rector van De Nieuwste School in Tilburg. Tussen 1989 en 2011 was zij teamleider, hogeschooldocent en stagecoördinator aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek. Bij Fontys Hogescholen was zij tussen 2011 en 2014 lid van het directieteam van de Dienst Onderwijs en Onderzoek. In 2...
Lees verder...

Joany Krijt benoemd tot voorzitter College van Bestuur bij MBO Utrecht

Met ingang van 1 maart 2019 start Joany Krijt als voorzitter College van Bestuur van MBO Utrecht. Als algemeen directeur was zij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het Comenius College, onderdeel van CVO Rotterdam. Hiervoor vervulde zij diverse functies voor vakbond CNV Onderwijs....
Lees verder...

Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen bij Pré Wonen

Op 1 februari treedt de heer Wienke Bodewes aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pré Wonen. De 66 jarige Bodewes heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke en toezichthouder bij de meest uiteenlopende organisaties. Onder andere als lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Ymere en bij Amvest waar hij de afgelopen 10 &h...
Lees verder...

Carla Luycx benoemd tot directeur Instituut Theo Thijssen en Seminarium voor Orthopedagogiek

Het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht heeft Carla Luycx benoemd tot directeur van het Instituut Theo Thijssen (ITT) en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). “Met deze benoeming geven we een nieuwe impuls aan het opleiden van studenten in samenwerking met de scholen in het primair onderwijs in de regio”, aldus Anton Franken n...
Lees verder...

Nieuwe voorzitter College van Bestuur OGVO

De Raad van Toezicht van OGVO heeft de heer Roy Palmen per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter College van Bestuur van OGVO. Hij volgt hiermee Peter Badoux op die deze functie sinds 1 maart 2015 vervulde. Sinds de afronding van zijn opleiding tot leraar aan de Pedagogische Technische Hogeschool in Eindhoven is Roy Palmen …

Lucas Peters nieuwe bestuurssecretaris/hoofd SER Breda University of Applied Sciences

Lucas Peters is benoemd tot bestuurssecretaris/hoofd Strategy, Education and Research Office bij de Breda University of Applied Sciences. Lucas is momenteel werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Als onderwijsmanager is hij daar sinds 2016 betrokken bij de opleiding Bedrijfskunde-MER. Daarvoor werkte hij binnen de hogeschool als onderwijsmanager en man...
Lees verder...

Laurence Guérin benoemd tot Lector Wereldburgerschap

De Haagse Hogeschool heeft Laurence Guérin per 1 maart 2019 benoemd tot Lector Wereldburgerschap. Laurence was 12 jaar Hoofddocent/Senior Onderzoeker HBO binnen Saxion. Sinds september 2017 is zij als Practor Burgerschap verbonden aan het ROC van Twente. In mei 2018 is zij gestart als Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen....
Lees verder...

Alexander Bolomey nieuwe directeur-bestuurder Het Zeeuwse Landschap

Alexander Bolomey is benoemd tot de nieuwe directeur bestuurder van Het Zeeuwse Landschap. Alexander Bolomey is sinds 2001 werkzaam bij de Dierenbescherming Nederland, thans in de functie van Manager Communicatie en Public Affairs. Actuele ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering en een sterke terugloop van natuurwaarden buiten natuurgebieden, ...
Lees verder...

Gerard Wesselo doet een stap terug bij Wesselo & Partners

Gerard Wesselo doet een stap terug bij Wesselo & Partners. Gelukkig blijft Gerard als adviseur aan ons bureau verbonden. Gerard gaat zich richten op intensieve begeleiding van kandidaten in het sollicitatieproces. Een prachtige uitdaging! Uiteraard binnen de top van de publieke sector. Zijn nieuwe website wordt in de loop van januari 2019 gelan...
Lees verder...

Saskia Capello nieuwe directeur SVG

Saskia Capello wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Als strafrechtjurist en bestuurskundige heeft Saskia een goed beeld van het complexe en politieke speelveld waarin de SVG opereert. Ze heeft eerder in haar loopbaan veelvuldig opdrachten uitgevoerd bij verschillende ketenpartners van SVG...
Lees verder...

Michel Labij nieuw lid College van Bestuur bij ROC Midden Nederland

Per 1 april 2019 treedt Michel Labij aan als lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Michel Labij is geen onbekende binnen ROC Midden Nederland. Hij is sinds augustus 2011 werkzaam als directeur Finance, Planning & Control. Naast deze functie was hij tegelijkertijd vanaf januari 2016 ook twee jaar directeur van ons …
Lees verder...

Johan Spronk benoemd als nieuwe voorzitter College van Bestuur bij ROC Midden Nederland

Per 1 april 2019 start Johan Spronk als nieuwe voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Johan Spronk is momenteel werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur bij het Grafisch Lyceum Utrecht. Zijn loopbaan heeft zich voornamelijk in het onderwijs afgespeeld, in bijna alle onderwijssectoren (in wisselende intensiteit en duur):...
Lees verder...

Arjo van Nieuwamerongen benoemd als Locatiedirecteur bij HMC

Arjo van Nieuwamerongen is benoemd tot Locatiedirecteur van het Hout- en Meubileringscollege Rotterdam. Arjo van Nieuwamerongen is momenteel adjunct directeur van het cluster Lifestyle, Sport en Entertainment van het Albeda College in Rotterdam. Hiervoor was hij onderwijsmanager van de branche Handel en Commercie van het Albeda college en daarvoor ...
Lees verder...

Alwin Oortgiesen benoemd als Concerndirecteur bij gemeente Enschede

Alwin Oortgiesen wordt met ingang van uiterlijk 1 maart 2019 benoemd als Concerndirecteur bij gemeente Enschede. Alwin is nu gemeentesecretaris/ algemeen dircteur van de gemeente Winterswijk....
Lees verder...

Ralph Pans benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep

De gemeenteraad van Almere heeft de heer R.J.J.M. (Ralph) Pans benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van de Almeerse Scholen Groep (ASG). Pans start op 1 december 2018 bij ASG. Ralph Pans volgt Karina Schilte op, die twee periodes van vier jaar de voorzitter van de RvT van ASG was. Als inwoner van Almere …

Pauline Satter wordt het nieuwe lid College van Bestuur van COG

Pauline Satter zal per 1 december 2018 toetreden als lid van het College van Bestuur van COG. Pauline werkte eerst bij de ING en daarna bij de politie en de Politieacademie. Hier was ze de afgelopen vier jaar hoofd bedrijfsvoering met onder andere Facility management, ICT, HR, Finance en communicatie in haar portefeuille. Daarnaast was …


Lees verder...

Anke Visser benoemd tot Sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport bij Graafschap College

Anke Visser is momenteel directeur CIOS Heerenveen-Leeuwarden, onderdeel van het Friesland College, en integraal verantwoordelijk voor de onderwijskundige, financiële en personele gang van zaken op de school. Daarnaast is Anke sinds augustus 2015 voorzitter van Stichting CIOS Nederland....
Lees verder...

Julie Beardsell geplaatst bij Hogeschool van Amsterdam

Op 1 december 2018 zal dr. Julie Beardsell starten als Director Operations Amsterdam School of International Business (AMSIB) aan de faculteit Business & Economics aan Amsterdam University of Applied Sciences. Op dit moment is zij nog werkzaam als hoofd ICT Innovation bij TU Delft....
Lees verder...

Pleysier College benoemt nieuwe bestuurder

Marije Veldhuis – van den Broek is per 1 januari 2019 benoemd als nieuwe bestuurder bij Pleysier College. Op dit moment is zij directeur-bestuurder bij Stichting Openbaar Onderwijs Librijn....
Lees verder...

Nieuwe directeur-bestuurder Vierstroom Hulp Thuis

Anne ter Steege is per 1 november 2018 aangesteld als directeur-bestuurder van Vierstroom Hulp Thuis. Zij volgt Peggy van der Koelen op die Hulp Thuis afgelopen mei verliet. Anne heeft jarenlange ervaring in het publieke domein. Als consultant rondde zij diverse complexe opdrachten succesvol af....
Lees verder...

Roel Scheepens benoemd als Rector Sint-Janslyceum (OMO)

Ons Middelbaar Onderwijs benoemt Roel Scheepens als rector voor het Sint-Janslyceum Roel Scheepens is sinds 2009 algemeen directeur van de internationale school in Leipzig. Vanaf 2007 was hij daar al werkzaam als hoofd van de middelbare school. Daarvoor was hij onder andere conrector bij het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, docenttrainer aan de Rad...
Lees verder...

Hans Zloch nieuwe rector Kennemer College Havo/Vwo

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland heeft drs. Hans Zloch per 1 augustus 2013 benoemd als rector voor het Kennemer College Havo /Vwo in Beverwijk. Hans Zloch is momenteel werkzaam als interim-leidinggevende en adviseur in het onderwijs. Hiervoor was hij als directeur verantwoordelijk voor de Universitaire Lerarenopleiding en de contractport...
Lees verder...

Erik Koldewijn benoemd bij ROC van Twente

Het ROC van Twente heeft de heer Erik Koldewijn benoemd als Directeur MBO College Dienstverlening & Gastvrijheid. Momenteel is de heer Koldewijn werkzaam in de functie van Manager van de opleidingen Horeca, Toerisme & Recreatie, Sport & Veiligheid, ICT, Beeld & Geluid bij het ROC A12. Erik Koldewijn start 15 augustus. Erik is 42 jaa...
Lees verder...

Hubert Roza benoemd bij Almeerse Scholen Groep

Met ingang van 1 augustus 2013 start Hubert Roza (45) als rector van het Arte College. Ingrid Verheggen, voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep, is zeer tevreden met de benoeming van de heer Roza. “We zochten een rector met ruime onderwijservaring die goed past bij het kunst- en cultuurprofiel van …

Lees verder...

Florus Roelofsen benoemd bij ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam heeft Florus Roelofsen benoemd alsVoorzitter directie MBO-college Westpoort en Noord. Momenteel is de heer Roelofsen werkzaam in de functie van Lid Domein Directie Economie & Management bij de Hogeschool van Amsterdam. Hiervoor is hij werkzaam geweest bij de Rodin-Groep in de functie van Senior Adviseur en bij het ROC van ...
Lees verder...

Mareanne Karssen benoemd als Programmamanager Onderwijs bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Als programmamanager onderwijs wordt Mareanne Karssen de komende jaren verantwoordelijk voor de vernieuwing van het onderwijs aan de VU. Ze doet dit samen met een programmateam en onder leiding van de rector. Daarbij gaat het om de voorbereiding van de Instellingsaudit, de verbetering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, de ...
Lees verder...

Anita van Pol benoemd tot directeur AFM bij Avans Hogeschool

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft mevrouw mr. A. (Anita) van Pol (49) benoemd tot directeur van de Academie voor Financieel Management (AFM) met ingang van 1 januari 2013. Anita heeft een ruime managementervaring. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende functies bekleed bij de Belastingdienst. Zij was hier achtereenvolgens teamm...
Lees verder...

Christa Compas benoemd als Lid College van Bestuur bij OVO Zaanstad

Christa Compas wordt met ingang van 1 februari 2013 benoemd als Lid College van Bestuur bij Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. Momenteel is Christa werkzaam in de functie van directeur bestuurder Onderwijs Adviesbureau ABC te Amsterdam. Vóór haar aanstelling bij het Onderwijs Adviesbureau is zij onder andere werkzaam geweest bij het Nova Col...
Lees verder...

Het Stedelijk Gymnasium Breda heeft een nieuwe rector

Mevrouw dr. Hetty Mulder (57) is vanaf 4 februari 2013 de nieuwe rector van het Stedelijk Gymnasium Breda. Zij is nu sectormanager Tweede Fase bij SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, in Enschede. Na haar eindexamen Gymnasium Bèta en haar studie Franse taal- en letterkunde heeft mevrouw Mulder op diverse scholengemeenschappen ...
Lees verder...

Gabriëlle Kuiper nieuwe voorzitter Faculteit Kunst en Economie – HKU

Gabriëlle Kuiper is per 1 november a.s. benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Faculteit Kunst en Economie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Uit een uitgebreide sollicitatieprocedure, waaraan ook een aantal sterke externe kandidaten deelnamen, kwam Gabriëlle als beste naar voren. De sollicitatieprocedure werd in gang gezet na het ...
Lees verder...

John van der Vegt benoemd als Voorzitter College van Bestuur bij ROC van Twente

Vanaf 1 februari a.s. zal John van der Vegt (53) de vacante functie van Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente gaan vervullen. Daarmee volgt hij Hans Schutte op, die sinds 1 september jl. werkzaam is als directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jo...
Lees verder...

Lucienne Hoogwerf benoemd als onderwijsdirecteur bij ROC Nijmegen

Half oktober start Lucienne Hoogwerf als onderwijsdirecteur Economie, Zorg en Welzijn (Campusbaan). Lucienne Hoogwerf is 54 jaar en woont in Chaam. Zij heeft een enorme staat van dienst in het onderwijs en in de zorg. Ze werkte vijf jaar in Nieuw-Zeeland als divisiemanager bij Auckland Health Care. Weer terug in Nederland was ze achtereenvolgens we...
Lees verder...

Drs. Wieteke Beernink aangesteld als nieuwe rector H.N. Werkman College

Het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groep Groningen is verheugd te kunnen berichten dat mevrouw drs. Wieteke Beernink met ingang van 1 september 2012 benoemd is tot rector van het H.N. Werkman College. Drs. Wieteke Beernink is een ervaren manager en bestuurder met een passie voor maatschappelijke organisaties, zoals onderwijsinstellingen...
Lees verder...

René Tönissen nieuwe directeur Academie Bouw & Infra bij Avans Hogeschool

René Tönissen, momenteel werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), wordt de nieuwe directeur van de Academie voor Bouw en Infra (AB&I). Tönissen behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid en zijn doctoraaldiploma Wiskunde aan de universiteit van Nijmegen. Hij was zeven jaar docent in het middelbaar onderwijs in Nijmegen en verv...
Lees verder...

Carla Faassen benoemd tot rector van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel

Ons Middelbaar Onderwijs heeft mevrouw Carla Faassen benoemd tot rector van Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Carla Faassen treedt uiterlijk 1 oktober 2012 in functie. Op dit moment is zij directielid bij de Academie Bouw en Infra van Avans Hogeschool. Carla is, na het Gymnasium in Venlo, haar loopbaan begonnen in het Catharina ziekenhuis...
Lees verder...

Thieu Kikken benoemd als Lid College van Bestuur bij SOML

De Raad van Toezicht van SOML heeft in de vacature van Lid College van Bestuur voorzien door benoeming van de heer drs. M.J.H.M. (Thieu) Kikken. Thieu Kikken is thans voorzitter van de centrale directie LVO Heuvelland. Hij woont in Geleen, is 52 jaar oud en al 30 jaar actief in het onderwijs. Hij is in …

Marco Korff volgt Cees Rebel op bij COG

Marco Korff is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Hij volgt Cees Rebel op. Korff (1954) heeft diverse functies vervuld bij Alfa Accountants en Adviseurs, waar hij tot 2010 voorzitter was van de hoofddirectie. Hij is tevens lid van de raad van commissarissen ...
Lees verder...

Marloes de Vries benoemd als Lid College van Bestuur Da Vinci College

Door het aanstaande vertrek van Max Hoefeijzers bij het Da Vinci College werd het noodzakelijk een nieuwe samenstelling van het College van Bestuur tot stand te brengen. Peter Vrancken zal per 1 september 2012 de opvolger van Max Hoefeijzers zijn als voorzitter. Peter is al vanaf 2005 werkzaam bij het Da Vinci College als lid …

Lees verder...

Benoeming Hans Schutte directeur-generaal ministerie OC&W

Op vrijdag 29 juni 2012 heeft de Ministerraad besloten Hans Schutte voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 september aanstaande. Hans Schutte (46) is sinds 2007 voorzitter van het College van ...
Lees verder...

Nieuw lid Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heeft de heer drs. V.M. (Vincent) Assink MBA benoemd tot lid Centrale Directie van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. De benoeming gaat in per 1 september 2012. Met de benoeming van Assink (Rhenen, 1971) is de vorming van een geheel nieuwe Centrale Directie afgerond. Vincent Assink behaalde &he...
Lees verder...

Alice Timmermans benoemd als rector havo/vwo van het Minkema College in Woerden

Het Minkema College heeft Alice Timmermans met ingang van 1 augustus benoemd tot rector havo/vwo. Zij volgt daarmee de huidige rector a.i. Angela Koot op. Alice Timmermans (Odijk, 37 jaar) is op dit moment werkzaam als senior adviseur en interimmanager bij BMC, in de sectoren hoger en voortgezet onderwijs. Hiervoor heeft zij bij de faculteit &helli...
Lees verder...

Drie nieuwe leden Raad van Toezicht Grafisch Lyceum Utrecht

Het Grafisch Lyceum Utrecht verwelkomt met ingang van 1 mei 2012 drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Als nieuwe leden treden aan: mevrouw Simone de Wit, mevrouw Dorathé van Doorn en de heer Hans Maas. Zij combineren kennis en ervaring op onderwijskundig en bestuurlijk gebied met praktische ervaring uit de grafische en mediasector. …...
Lees verder...

Carolien Besselink nieuwe directeur I&I bij Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht heeft Carolien Besselink met ingang van juli 2012 benoemd tot Directeur Informatiemanagement & ICT-dienstverlening. Momenteel is zij plaatsvervangend directeur Belastingdienst/Centrale Administratie. Carolien Besselink geeft binnen het management team van de Belastingdienst/ Centrale Administratie leiding aan de units Gegev...
Lees verder...

Onderzoek naar de nieuwe onderwijsbestuurder

Het werk en de invloed van onderwijsbestuurders zijn zelden zichtbaar. Tegelijkertijd hebben deze mensen en het werk dat ze doen indirect vaak veel meer invloed dan we ons realiseren. In het buitenland wordt al wat langer onderzoek gedaan naar onderwijsbestuurders en wat iemand goed maakt in dat werk. Voor Nederland weten we daar nog bitter &hellip...
Lees verder...

Harrie Koolen nieuwe directeur-bestuurder Metameer

Met ingang van 1 augustus 2012 is Harrie Koolen benoemd tot directeur-bestuurder van Metameer. Hij volgt hiermee Herman Vullings op, die na twaalf jaar rectorschap, de school gaat verlaten. De heer Koolen is momenteel werkzaam bij de stichting Alliantie voor Voortgezet Onderwijs van Nijmegen en het land van Maas en Waal, als rector van het …...
Lees verder...