Alice Muller benoemt als lid College van Bestuur ROC Friese Poort

De Raad van Toezicht van ROC Friese Poort benoemt per 1 maart 2018 mevrouw drs. Alice Muller uit Lemmer als lid van het College van Bestuur.

Met de benoeming van Alice Muller is gekozen voor een jonge, ambitieuze bestuurder met een groot regionaal en landelijk netwerk en veel kennis over de Friese arbeidsmarkt. Alice Muller is een door idealen gedreven bestuurder, die resultaatgericht en koersvast inspeelt op ontwikkelingen en kansen.

Sinds 2006 is mevrouw Muller werkzaam bij de gemeente Leeuwarden. Als directeur sociaal domein is zij vanaf 2011 eindverantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, zorg, jeugd, participatie, werk, armoede, cultuur en sport. Eerder werkte mevrouw Muller onder andere bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Raad van Toezicht vindt dat met Alice Muller een krachtig en herkenbaar bestuurder is aangetrokken. Iemand die samen met Remco Meijerink (voorzitter College van Bestuur) in staat is de positieve uitstraling, kwaliteit en financieel gezonde organisatie van ROC Friese Poort te handhaven en de instelling mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen in het MBO.