Annette van ’t Sant benoemd als Algemeen Directeur praktijkonderwijs Quadraam

Op 1 januari 2014 krijgen dePraktijkscholen Quadraam een nieuwe algemeen directeur: Annette van 't Sant. Zij volgt Hans Witt op, die vanaf 1 september algemeen directeur a.i. is.

Annette van ’t Sant (1957) heeft in haar loopbaan ruime ervaring als directeur en bestuurder opgebouwd, in de sectoren (jeugd)zorg en beroepsonderwijs. In haar functie bij Quadraam gaat zij leidinggeven aan het Praktijkonderwijs zoals dat wordt verzorgd op de twee scholen Produs en Symbion.