Barend Jan Schrieken nieuwe directeur bij NV Bergkwartier

Na een zorgvuldige selectieprocedure is door de Raad van Commissarissen van NV Bergkwartier de heer Barend Jan Schrieken voorgedragen voor de functie van Directeur. Hij is op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 18 december jl. benoemd. Hij start formeel op 1 maart 2018. De heer Schrieken is sinds 2013 MT-lid van het Restauratiefonds en verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de organisatie en als Manager van de afdeling Strategie & Ontwikkeling voor de aansturing van deze afdeling.