Benoeming Lineke Kleefstra vestigingsdirecteur Sneek

ROC Friese Poort heeft mevrouw M.S. (Lineke) Kleefstra-Jansen uit Boer benoemd als vestigingsdirecteur Sneek. Met ingang van 1 januari a.s. treedt Lineke Kleefstra in dienst.

Mevrouw Kleefstra is nu werkzaam als regiomanager bij Palet en was daarvoor in managementfuncties werkzaam bij Thuiszorg het Friese Land en Verpleeghuis Parkhove.

Na bijna 20 jaar ervaring als manager in de zorg maakt zij de overstap naar het onderwijs. Een nieuwe uitdaging in een nieuwe sector die haar niet geheel vreemd is. Zo was ze recent betrokken bij de ontwikkeling van een wijkleerbedrijf, waarin onderwijs, gemeente, burgers en zorgorganisatie samenwerken t.a.v. nieuwe vormen van werken en leren.