Benoeming nieuw lid College van Bestuur ROC TOP

Ir. Hans Bol wordt per 1 april 2014 het nieuwe lid van het College van Bestuur van ROC TOP. Zijn benoeming geldt voor een periode van twee jaar. Samen met de voorzitter CvB, Ineke van der Linden, vormt hij vanaf die datum het bestuur van ROC TOP. Zij gaan samen leiding geven aan de verdere ontwikkeling en profilering van ROC TOP.

Op dit moment is Hans Bol interim-manager en investeerder. Hij was tot eind 2013 gedurende zes jaar bestuurder en algemeen directeur van de stichting Dyade Dienstverlening Onderwijs. Daarvoor heeft hij jarenlange ervaring opgedaan als interim- en projectmanager op het gebied van ICT, marketing, (verander)management etc. Zijn betrokkenheid bij de mbo-doelgroep is groot. Zo is hij toezichthouder bij De Nieuwe Kans, een stichting die jong volwassenen met meervoudige problematiek begeleidt naar opleiding of werk.