Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht bij Bevolkingsonderzoek Noord

Mirjam Kuin MBA is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek Noord in Groningen met als aandachtsgebied Maatschappelijk Ondernemerschap, (Zorg)marketing en Branding.

Zij is op dit moment werkzaam als Directeur Werk/Leerbedrijven en Werkwinkel, tevens Plv. Bestuurder bij Alescon Sociale Werkvoorziening in Assen. Zij is hiervoor onder andere werkzaam geweest als Directeur Zorg, Kwaliteit en Marketing bij GGZ Friesland, als Regiodirecteur bij Pentascope en als Manager Nationale Marketing en Communicatie bij Stenden University. Zij bekleedt op dit moment ook toezichthoudende functies bij woningcorporatie Nijestee en bij MEE Groningen en is bestuurslid van Stichting Mens & Maatschappij.