Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht WormerWonen

De heer drs. M.A. Heerkens is per 1 september 2016 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zijn benoeming is, conform de nieuwe regelgeving, getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties.

In 2017 treden twee leden van de Raad van Toezicht af. WormerWonen streeft naar continuïteit en voorspelbaarheid in bedrijfsvoering en toezicht en heeft daarom nu al één opvolger gezocht zodat deze zich optimaal kan inwerken.

Michiel Heerkens is woonachtig in Castricum en is werkzaam bij het AMC als directeur. Hij is opgeleid als bedrijfskundige en bedrijfseconoom. Hij heeft ervaring als interim manager/adviseur en als controller en financieel manager bij diverse bedrijven, waaronder ook woningcorporaties.