Benoeming nieuwe bestuurder Het Stedelijk Lyceum

Manon Ketz is door de Raad van Toezicht benoemd tot nieuwe bestuurder van Het Stedelijk Lyceum Enschede. Vanaf 1 augustus 2018 volgt zij Peter Nieuwstraten op, die met pensioen gaat.

Drs. Manon Ketz groeide op in Enschede en is oud-leerling van Kottenpark. Zij studeerde vervolgens Engelse Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij begon haar loopbaan als docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij deed ruime ervaring op als leidinggevende en eindverantwoordelijke voor verschillende onderwijskundige instituten in het hbo. Sinds 2013 is zij bestuurder van DeBasisFluvius, een organisatie met 38 locaties voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs in Arnhem en Renkum.