Benoeming nieuwe bestuurder Sophia Stichting/Stichting PCPO

De Raad van Toezicht van de Sophia Stichting/Stichting PCPO heeft Ronald de Groot met ingang van 1 mei 2017 benoemd als bestuurder.

Als lid van het College van Bestuur vervult hij de onderwijsinhoudelijke portefeuille, naast Sylvia Spierenburg die verantwoordelijk is voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Ronald de Groot heeft in het basisonderwijs uiteenlopende functies vervuld; laatstelijk als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Sint Bavo in Haarlem.