Benoeming nieuwe directeur-bestuurder Passend Onderwijs Almere

De Ledenraad van Passend Onderwijs Almere heeft mevrouw Hetty Vlug benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Zij treedt per 15 juni in functie. Mevrouw Vlug heeft bij de gemeente Amsterdam diverse functies vervuld, als laatste was zij directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hetty Vlug is zeer betrokken op Almere en grote stadsvraagstukken in het bijzonder.