Christelijke Onderwijs Groep benoemt Directeur Services en Beleid ROC A12

Het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden heeft Loes Broekhof benoemd als Directeur Services en Beleid. Als lid van de algemene directie van ROC A12 zal zij zorgdragen voor de verdere professionalisering van de ondersteunende diensten.

Loes Broekhof heeft bedrijfswetenschappen en economie gestudeerd. Na een loopbaan in de financiële dienstverlening heeft zij de afgelopen jaren voor het ROC Nijmegen gewerkt. Met de komst van Loes Broekhof geeft het ROC A12 invulling aan de ambitie de interne dienstverlening aan te laten sluiten op de ontwikkeling binnen de onderwijsteams.