Claire Arts benoemd tot rector van het Eckartcollege en het Nuenens College

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Claire Arts benoemd tot rector van het Eckartcollege in Eindhoven en Nuenens College in Nuenen. Op dit moment is zij waarnemend rector van beide scholen sinds het vertrek van Jean Wiertz naar het Sint-Janslyceum per 1 januari jl. Claire start haar nieuwe functie op 1 april 2018.

De benoeming van Claire Arts is tot stand gekomen in overleg met de schoolleiding van het Eckartcollege en Nuenens College, de medezeggenschapsraad en de raad van
advies van de scholen. Claire Arts startte haar onderwijsloopbaan in 1986 als docent Frans in een drietal vervangingsbanen. Daarna werkte Claire achtereenvolgens als docent Frans bij het Caland Lyceum in Rotterdam, het Rietveld Lyceum in Doetinchem en het Olympus College in Arnhem. In 2002 ging zij naar het Eckartcollege in Eindhoven. Daar nam zij ook organisatorische functies op zich, als leerlingcoördinator vwo en coördinator hoogbegaafdheidprofielschool. In 2008 ging zij naar het Carolus Borromeus College in Helmond als afdelingsleider vwo. In 2012 kwam zij terug op het Eckartcollege als vestigingsdirecteur.

Claire Arts deed twee studies, Franse taal- en letterkunde en Nederlands Recht, aan de Rijksuniversiteit Utrecht.