CVO Rotterdam benoemt 3 leden Raad van Toezicht

De Ledenraad van CVO Rotterdam heeft 3 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd.

De Ledenraad heeft, op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de heer Paul Hillman en, op voordracht van de Raad van Toezicht, de heren Ardin Mourik-Geluk en Frank Koen tot lid benoemd.

Paul Hillman is Directeur ICT (CIO) bij de Technische Universiteit Delft. Hiervoor heeft hij topfuncties in onder meer het onderwijs en bedrijfsleven vervuld bij organisaties zoals de Hogeschool Utrecht, diverse ROC’s, de Belastingdienst en Capgemini.

Ardin Mourik – Geluk is directeur van Kences, bracheorganisatie voor studentenhuisvesting. Daarvoor was hij werkzaam op het Ministerie van Onderwijs. Naast zijn professionele activiteiten is de heer Mourik-Geluk onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Katholieke Scholenstichting Utrecht waar hij lid van de auditcommissie is.

Frank Koen is een gedreven bestuurder en is onder meer burgemeester van Capelle aan den IJssel en Zederik geweest. Op dit moment is hij werkzaam als zelfstandige waarbij hij zich onder andere bezighoudt met de toekomstverkenning van Veiligheidshuizen in Nederland.