Directeur Leer- en Innovatiecentrum benoemd bij Avans hogeschool

Het College van Bestuur van Avans hogeschool heeft mevrouw dr. M. (Mirjam) Woutersen per 1 januari 2014 benoemd tot directeur van het Leer- en Innovatiecentrum. Mirjam (1968) heeft veel ervaring in het onderwijsveld. Na haar studie Algemene en Toegepaste Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit is zij eerst het onderzoek ingegaan. In 1997 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Bilingual word perception'. Als adviseur bij het IOWO kreeg zij voor het eerst te maken met accreditaties van HBO bacheloropleidingen; bij de NVAO was zij vervolgens verantwoordelijk voor de opzet van de tweede fase van het accreditatiestelsel. De laatste jaren heeft zij gewerkt bij Artesis Hogeschool te Antwerpen, eerst als directeur Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening, later, na de fusie van Artesis met Plantijn Hogeschool, als Diensthoofd Kwaliteitsevaluatie.

Het College is verheugd dat zij nu de stap naar Avans Hogeschool wil maken en heeft er alle vertrouwen in dat zij met haar kennis en ervaring het LIC naar een volgende fase van de ingezette kwaliteitsslag kan brengen.