Egon van der Veer nieuwe directeur van het domein Techniek Windesheim

Uiterlijk 1 november a.s. start Egon van der Veer als directeur van het domein Techniek bij Windesheim.

Egon begon in 2008 bij de NHL Hogeschool als directeur van het Instituut Economie & Management en werd daarna directeur van de Academie ICT & Creative Technology bij NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast was hij de afgelopen jaren als projectleider en programmamanager actief betrokken bij de fusie van NHL en Stenden. Voor zijn overstap naar het onderwijs was hij in verschillende leidinggevende functies werkzaam bij TNO ICT. Egon startte zijn loopbaan bij KPN Research, na de afronding van zijn hbo studie Elektrotechniek en zijn universitaire studie Informatica.

Inge Grimm, lid College van Bestuur: ‘We zijn blij met de benoeming van Egon. Egon beschikt over brede ervaring en inhoudelijke kennis van het hoger onderwijs. Daarnaast heeft hij grote affiniteit met Techniek en ICT. De afgelopen jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met innovatie van onderwijs en onderzoek. We hebben er alle vertrouwen in dat Egon met zijn resultaat- en samenwerkingsgerichte houding en aanpak een goede bijdrage zal leveren aan het doorontwikkelen van het domein Techniek en het realiseren van de ambities van onze strategische koers.‘

Egon: ‘Ik zie erg uit naar de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ambities van Windesheim. Het domein Techniek speelt hierin mijns inziens een belangrijke rol, zowel in de eigen sector als in andere sectoren als ‘enabling technology’. Om dit samen te doen met de docenten en collega’s van het domein lijkt me heel inspirerend.’