Esther Schmal benoemd als Directeur diensteenheid Personeel en Organisatie

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft Esther Schmal benoemd als directeur van de Diensteenheid Personeel & Organisatie.

Esther Schmal heeft na haar studie Politicologie als trainer/consultant gewerkt. Vervolgens heeft zij verschillende HR-functies vervuld bij de Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development NV en ASML. De afgelopen twee jaar is zij actief als adviseur en projectmanager voor diverse (onderwijs)organisaties.

Het College van Bestuur is zeer tevreden over de keuze. Zij spreekt de verwachting uit dat Esther, samen met de medewerkers van de diensteenheid P&O, vorm kan geven aan de doorontwikkeling van de HR-functie voor de gehele organisatie van Avans Hogeschool.