Hester van Buren en Mareanne Karssen benoemd in Raad van Toezicht SOVOP

Hester van Buren is door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (Calandlyceum Amsterdam en Lumion) benoemd als plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht. Van Buren heeft van 2010 tot 2015 de functie van lid Raad van Bestuur bij woningstichting Rochdale ingevuld. In juli 2015 heeft zij daar de rol van bestuursvoorzitter overgenomen. Daarnaast is zij o.a. lid van het algemeen bestuur van AEDES.

Mareanne Karssen is benoemd als lid Raad van Toezicht. Zij is als programmamanager onderwijs bij de Vrije Universiteit Amsterdam verantwoordelijk voor de vernieuwing van het onderwijs. Daarvoor was Karssen directeur bedrijfsvoering bij Sociale Wetenschappen. Karssen is binnen de Raad van Toezicht bij SOVOP ook lid van de commissie Onderwijs & HRM.