Ineke Schaveling benoemd tot sectordirecteur van het Han Fortmann

Mw. drs. W. (Ineke) Schaveling-Buitenkamp is benoemd tot de nieuwe sectordirecteur locatie Han Fortmann bij het Trinitas College. Zij zal op 1 maart 2015 in dienst treden.

Ineke Schaveling (1960) heeft haar onderwijsbevoegdheid handvaardigheid en kunstgeschiedenis behaald aan de Academie voor beeldende kunsten in Groningen en haar MO-B pedagogiek in Amsterdam. Daarna heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam haar doctoraal onderwijskunde behaald.
Ze heeft een lange carrière in het onderwijs achter de rug als docente, schoolopleider en trainer. Ze heeft het initiatief genomen voor het oprichten van de Universitaire Pabo van Amsterdam. Van deze opleiding is ze ook de opleidingsmanager. Daarnaast is Ineke Schaveling sinds enige tijd directeur van de lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam.