Jan Jacob van Dijk per 1 juni 2018 nieuwe voorzitter CvB van COG

Op 1 juni 2018 start Jan Jacob van Dijk als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) in Ede. Jan Jacob van Dijk, bijzonder hoogleraar en momenteel gedeputeerde voor de Provincie Gelderland, was onder meer jarenlang lid van de Tweede Kamer met onderwijs in zijn portefeuille.

Jan Jacob van Dijk (53) is namens het CDA vanaf 2011 gedeputeerde voor de Provincie Gelderland met in zijn portefeuille onder meer economie, vitaal platteland en energietransitie. Daarnaast is hij bestuurslid Interprovinciaal overleg met de portefeuille Vitaal Platteland. Ook bekleedt Jan Jacob van Dijk de rol van voorzitter van het bestuur van VOION, arbeidsmarktfonds voor voortgezet onderwijs. Hij is bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en nu nog voorzitter Raad van Toezicht van de Aeres Groep. Tussen juli 2002 en 2010 was Jan Jacob van Dijk namens het CDA lid van de Tweede Kamer met onder meer onderwijs in zijn portefeuille.