Jeroen Gebben voorzitter College van Bestuur Edudelta

Wethouder Jeroen Gebben wordt per 15 september de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van de Edudelta Onderwijsgroep. Vanaf dat moment legt hij zijn functie als wethouder neer. Gebben was vier jaar gemeenteraadslid voor de VVD en daarna vijfenhalf jaar wethouder.
In de huidige coalitie is hij wethouder onderwijs, kinderopvang, jeugd en jeugdzorg. Bovendien is hij actief in diverse landelijke overlegorganen, waaronder de VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport en de VNG commissie Jeugdzorg.

Burgemeester Jan van Belzen zegt in een eerste reactie: “Dit is een geweldige kans voor Jeroen. Zijn hart ligt bij de jeugd, en daar kan hij in zijn nieuwe functie nog meer op inzetten. Ik zal zijn bevlogenheid, strategische visie en collegialiteit zeer missen. Ik wens hem alle succes bij Edudelta!'

De Raad van Toezicht is zeer verheugd met de benoeming van Jeroen Gebben en is er van overtuigd in hem een uitstekend bestuurder voor Edudelta Onderwijsgroep te hebben gevonden.