Mare Riemersma-Diephuis benoemd als lid CvB Drenthe College

De Raad van Toezicht van Drenthe College heeft op 21 februari 2018 Mare Riemersma-Diephuis per 1 mei 2018 benoemd als lid van het College van Bestuur. Mare Riemersma-Diephuis is 42 jaar oud en nu werkzaam als directeur HRM bij ROC Noorderpoort in Groningen. Zij heeft na haar studie sociologie functies vervuld bij Thuiszorg Groningen, Lefier en Noorderpoort. Daarnaast heeft ze meerdere bestuurlijke nevenfuncties. In al deze functies is ze vanuit verschillende invalshoeken bezig geweest met organisatieontwikkeling, cultuurverandering en het beter afstemmen van de organisatie op de wensen van de klant.
Zij zal samen met Albert Bruins Slot het College van Bestuur van Drenthe College gaan vormen. De RvT is ervan overtuigd dat met deze benoeming de bestuurlijke continuïteit bij het Drenthe College voor de komende jaren op uitstekende wijze is verzekerd.