Marjan Weekhout nieuwe rector Twents Carmel College

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heeft mevrouw M. (Marjan) Weekhout (51) benoemd tot rector van het Twents Carmel College te Oldenzaal. De benoeming gaat in per 1 januari 2016. Mevrouw Weekhout heeft als afgestudeerd juridisch bestuurswetenschapper haar sporen in het onderwijs ruimschoots verdiend. Als voormalig organisatieadviseur bij de gemeente Hoogeveen kwam zij in 1990 in dienst bij Saxion Hogescholen. Daar bekleedde zij diverse directiefuncties: als directeur P&O, directeur Instituut ICT en directeur Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. De laatste jaren was zij bij Saxion werkzaam als directeur Kennisvalorisatie, en als directeur-bestuurder bij Kennispark Twente.