Marjolein Jansen benoemd tot Lid Raad van Toezicht Hout- en Meubileringscollege

De Raad van Toezicht van het Hout en Meubileringscollege heeft, op voordracht van de Ondernemingsraad van het HMC, mevrouw Marjolein Jansen tot lid benoemd.

Marjolein Jansen is op dit moment vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij bestuurder van het Scheepvaart- en Transport College en daardoor zeer betrokken bij het vakonderwijs. Ook haar vroegere functies bij het Ministerie van OCW tonen haar betrokkenheid bij het onderwijs.

De Raad van Toezicht is zeer verheugd over deze voordracht zetel van de Ondernemingsraad.