Mirjam Koster-Wentink wordt op 1 maart 2018 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College

Mirjam Koster-Wentink wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Zij zal, samen met vicevoorzitter Sarien Shkolnik, het Graafschap College gaan leiden. De raad van toezicht heeft, na een zorgvuldig proces van werving en selectie, de benoeming van Mirjam Koster unaniem goedgekeurd.

Mirjam is geboren en getogen in de Achterhoek en studeerde aan het HEAO, waarna zij werkte in het bedrijfsleven op sales- en marketingfuncties. Ze volgde diverse opleidingen op het gebied van bestuurs- en organisatiewetenschappen, waaronder bij de Business School INSEAD. In 2011 rondde zij de masteropleiding ‘Strategisch management in het publieke domein’ af aan de Universiteit Utrecht.

Mirjam verlaat hbo-instelling Saxion, waar zij ruim 15 jaar heeft gewerkt. Ze begon haar loopbaan bij Saxion als docent bij de opleidingen Commerciële Economie en International Business & Management. Voor haar huidige functie als directeur van de Academie Creatieve Technologie was zij als manager en directeur werkzaam bij de Hospitality Business School. Mirjam wordt bij Saxion zeer gewaardeerd vanwege haar aansprekende manier van leidinggeven.
Naast haar werk bij Saxion bekleedde Mirjam diverse nevenfuncties, onder meer als bestuurslid en als lid van het sectoraal adviescollege van het hoger economisch onderwijs. Dit jaar is zij ook aangesteld als toezichthouder bij Travers, een stichting op het gebied van welzijn en kinderopvang in Noord- en Oost-Nederland.

De raad van toezicht is bijzonder verheugd met de komst van Mirjam Koster naar het Graafschap College. Mirjam heeft in de gevoerde gesprekken overtuigend laten zien dat ze een grote passie heeft voor het beroepsonderwijs en dat ze in alle facetten van het onderwijs continu de verbinding zoekt met als doel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs te komen, waarin de student centraal staat.