Nieuw College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE

De Raad van Toezicht van Onderwijsstichting MOVARE heeft met genoegen meegedeeld dat MOVARE per 15 augustus 2015 een nieuw College van Bestuur heeft.

Met ingang van deze datum is de heer Ryszard Kruszel benoemd als voorzitter van het College van Bestuur; mevrouw Kiki Huijnen-Becks is per genoemde datum benoemd als lid van het College van Bestuur. Met de benoemingen van de heer Kruszel en mevrouw Huijnen-Becks krijgt MOVARE een inspirerend, verbindend bestuur, dat ervaring heeft op de gebieden onderwijs, management en bedrijfsvoering.

Ryszard Kruszel is sinds 2012 directeur van de Fontys Economische Hogeschool in Tilburg. Tijdens zijn carrière heeft hij reeds uitgebreide management ervaring opgedaan in diverse bestuurs- en directiefuncties in het (financiële) bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal.
Kiki Huijnen-Becks bekleedt sinds 1999 de functie van directeur binnen het ROC Leeuwenborgh, waar zij momenteel verantwoordelijk is voor de sectoren CIOS, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging en Veiligheid. Kiki Huijnen is binnen haar functie integraal verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden personeel, onderwijs en financiën.

De Raad van Toezicht heeft aangegeven veel vertrouwen in de heer Ryszard Kruszel en mevrouw Kiki Huijnen-Becks te hebben en is ervan overtuigd dat een prima samenwerking tussen hen en de medewerkers en relaties van MOVARE zal ontstaan.