Nieuwe commissarissen voor Velison Wonen

Met ingang van 1 september 2017 zijn Karin Rosielle en Gerard Thaens benoemd als nieuwe commissarissen van Velison Wonen. Karin Rosielle vervangt de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Thaens is lid en heeft als kwaliteitsprofiel Vastgoed.

Per 31 juli 2017 neemt de huidige voorzitter Hans Stellingsma afscheid. Ook voor commissaris Mariëtte Heemskerk is per die datum de zittingstermijn verstreken.