Nieuwe voorzitter College van Bestuur Alfa-college

Wim Moes is door de Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-college. In deze functie volgt hij Engel Antonides op die met ingang van 1 maart 2014 het Alfa-college verlaat in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Drs. Wim Moes is 46 jaar. Hij heeft een ruime ervaring in leidinggevende en bestuurlijke functies in het onderwijs. Sinds 2005 is hij directeur-bestuurder van de VCOG, de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor tien christelijke basisscholen in Groningen met in totaal zo’n 3.000 leerlingen. Daarnaast is de heer Moes politiek actief; sinds 2010 is hij voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Groningen.

Met Wim Moes heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een jonge, ambitieuze bestuurder met een groot netwerk in Groningen.