Nieuwe voorzitter College van Bestuur voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA)

De huidige voorzitter Wil Ellenbroek wordt per 01-07-2015 opgevolgd door de heer Winfried Roelofs, als voorzitter van het College van Bestuur. De heer Roelofs heeft ruime ervaring in het onderwijsveld en is de laatste jaren werkzaam geweest als bestuurder van een organisatie gericht op het opleiden van leraren voor het primair onderwijs. Het College van Bestuur wordt dan vanaf 1 juli 2015 gevormd door de heer Winfried Roelofs en de heer Bert Dekker. De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat zij, samen met de directies en de personeelsleden van de scholen, staan voor goed onderwijs.