Ons Middelbaar Onderwijs benoemt rector Odulphus Lyceum

Het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft drs. Frans Claassens benoemd tot rector van het Odulphuslyceum in Tilburg. De benoeming volgt op gesprekken met vertegenwoordigers van het managementteam, medewerkers, medezeggenschapsraad en raad van advies van de school. Frans Claassens volgt per 8 mei 2017 Delianne Hoekstra op die de school verlaat vanwege haar pensionering.

Het Odulphuslyceum en het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn verheugd met deze benoeming. Vanochtend zijn betrokkenen geïnformeerd van zowel het Odulphuslyceum als het Rythovius College in Eersel, waar Frans Claassens sinds 2011 rector is. Claassens, ooit begonnen als docent economie op het Pauluslyceum in Tilburg, was eerder rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mil (2008-2011) en het Rodenborch-College in Rosmalen (1991-2000). Ook werkte hij als directeur in de zorgsector (2000-2008). Claassens is bestuurslid van Stichting Techniekportaal De Kempen en voorzitter van het directieoverleg van de scholen in de Kempen. Verder is hij voorzitter van het regionale arbeidsmarktoverleg van de OMO-scholen in Eindhoven en de Kempen.