Open Universiteit benoemt Decaan Cultuur- en Rechtswetenschappen

Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Rein de Wilde benoemd tot decaan van de faculteit Cultuur en rechtswetenschappen per 1 mei 2017 voor een periode van vier jaar. Na zijn benoeming tot hoogleraar in 2000, was De Wilde van 2005 tot en met 2015 decaan van de Maastrichtse faculteit Arts and Social Sciences. De Wilde doet nu onderzoek naar de vaak paradoxale rol van expertise binnen kennismaatschappijen.