Paul Slegers RA benoemd als nieuw lid College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).

De Raad van Toezicht heeft de heer Paul Slegers RA benoemd als nieuw lid College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).
Paul Slegers zal per 1 november 2015 bij SOML starten en vormt dan samen met de voorzitter Thieu Kikken het College van Bestuur van SOML. Paul Slegers is al meer dan 18 jaar actief in het onderwijsveld, eerst in het HBO bij Fontys Hogescholen waar hij gedurende 15 jaar diverse functies vervulde. Sedert 2012 is hij als lid van de Centrale Directie van het Hooghuis, een school van de Stichting Carmel, verantwoordelijk voor de financiën en control, ICT, facilitaire zaken, formatieplanning en aansturing centrale diensten. Paul is 52 jaar, woonachtig in Eindhoven en vervult naast het werk diverse maatschappelijke functies op vrijwillige basis.
De benoeming is voor een periode van vier jaar. In de verwachting dat Paul Slegers als bestuurder een inspirerende rol zal kunnen vervullen, ter verdere ontwikkeling van SOML, vertrouwt de Raad van Toezicht op een goede samenwerking met alle betrokkenen.