Peter de Vries nieuwe directeur HKU Media

Peter de Vries wordt per 1 januari 2014 de nieuwe schooldirecteur van HKU Media. Het College van Bestuur heeft hem benoemd na een unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie.

Peter de Vries (1958) is een ervaren manager in zowel het hoger onderwijs als in de mediawereld. Op dit moment werkt hij als directeur van het Instituut voor Media aan de Hogeschool Utrecht, waar hij leiding geeft aan de bacheloropleidingen Journalistiek en Communication and Multimedia Design. Daarvoor was Peter de Vries onder meer hoofdredacteur van De Gooi- en Eemlander en uitgever elektronische media HDC Media.