Régie Driessen benoemd tot programmadirecteur AOS-Midden-Brabant

Mevrouw Régie Driessen is benoemd tot programmadirecteur van de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant. Zij zal deze functie vanaf 1 februari 2018 op zich nemen.

Momenteel is zij Programmamanager Samenwerkingsverbanden bij de lerarenopleiding van het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In deze rol is zij betrokken bij de ontwikkeling van zes academische opleidingsscholen en vier aspirant-opleidingsscholen in de regio Nijmegen. Zij neemt deel aan diverse landelijke denktanks die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het leraarschap (VELON en ADEF).