Robert Lock benoemd tot directeur van het Stichtingsbureau van Lucas Onderwijs

Het College van Bestuur van Lucas Onderwijs heeft de heer Robert Lock benoemd tot directeur van het Stichtingsbureau van Lucas.
De heer Lock heeft langjarige ervaring bij Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Komende vanuit het onderwijs is hij doorgegroeid naar de functie van directeur Bedrijfsvoering van het PENTA College.
Robert heeft zich daar breed kunnen ontwikkelen. Als lid van de Algemene Directie was hij specifiek verantwoordelijk voor financiën en control, risicomanagement, huisvesting, inkoop, personeelsbeleid en ICT en de daarbij behorende stafafdelingen. Zijn ervaring betreft zowel de decentrale als centrale ondersteuning van het onderwijs.

Vanuit die ervaring zal hij de verbinding in de ondersteuning van het onderwijs vanuit het Stichtingsbureau van Lucas Onderwijs vorm en inhoud geven.