Ron Kooren nieuwe voorzitter college van Bestuur Albeda College

De Raad van Toezicht van het Albeda College heeft per 15 oktober aanstaande de heer Ron Kooren benoemd als voorzitter van het college van bestuur. Ron Kooren heeft als bestuurder een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de STC-Group: de verticale vakinstelling voor Scheepvaart en Transport in Rotterdam en de Rotterdam Mainport University. Deze ervaring neemt hij mee naar het Albeda College. Of zoals hij zelf aangeeft: “Het Albeda College boekt goede resultaten en is een prachtige instelling met een mooie missie. Onder het motto ‘Ik ben trots op Albeda’ ga ik aan de slag. Het mbo kent vele uitdagingen, zeker in Rotterdam. Dit vraagt om een stevige koers die ik samen met directies en medewerkers zal uitzetten. Topkwaliteit, baanzekerheid, doorstroom van studenten, de samenwerking met bedrijven en andere (onderwijs)instellingen zijn onderwerpen die ik belangrijk vind. Evenals de betrokkenheid van studenten en ouders.'

Ron Kooren zal de ingezette koers naar kleinschalig en aantrekkelijk beroepsonderwijs voor studenten en bedrijven met kracht doorzetten. Het Albeda College verkent verschillende mogelijkheden om dit onderwijs in de regio Rijnmond te realiseren. Die opdracht is en blijft een grote uitdaging. Daarbij is diversiteit tussen branches mogelijk, afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hun visie daarop.