Sander Gerritsen voorzitter Raad van Commissarissen bij De Woningstichting

Op 18 oktober jl. is Sander Gerritsen benoemd als voorzitter Raad van Commissarissen bij De Woningstichting in Wageningen.