Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys benoemt mr. Saskia Laseur als voorzitter van het bestuur

De huidige voorzitter van het bestuur, voormalig rechtbankpresident mr. S.J.G.N.M. Willard heeft na ruim zes jaar voorzitter te zijn geweest kenbaar gemaakt het voorzitterschap te willen overdragen. In de persoon van mr. Saskia Laseur heeft de Juridische Hogeschool kunnen voorzien in deze vacature.

Saskia Laseur heeft meer dan twintig jaar ervaring in het Notariaat. Ze leerde het vak in Den Haag. Saskia is gespecialiseerd in de semi-publieke sector. Ze maakt zich in haar functie als partner en notaris bij Van Doorne sterk voor een moderne taakopvatting van de jurist. Ze doet dat zowel buiten als binnen de beroepsgroep; zo was zij drie jaar lid van het (landelijk) bestuur van de KNB (portefeuille erfrecht en communicatie) en werkte zij aan de herziening van de notariële beroepsopleiding.

Saskia treedt op als notaris en adviseur van diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepelorganisaties. Ze spreekt hierover met regelmaat op congressen, seminars en bijeenkomsten. Hoofdthema's zijn governance en duurzame samenwerking in de publieke sector en de taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders.