Stichting Trajectum benoemd leden Raad van Toezicht

Stichting Trajectum heeft tijdens de RvT vergadering van 18 oktober jl. de heer Bert van der Hoek als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en de heer Jos Egger als nieuw lid Raad van Toezicht benoemd.