Thea Koster per 1 januari 2017 nieuw CvB-lid Deltion College

Thea Koster is vanaf 1 januari 2017 lid CvB bij Deltion College. Ze volgt Marc Otto op, die na ruim 7 jaar bij Deltion College nu als voorzitter CvB bij het LMC werkt.

Thea Koster is vanaf 2010 Wethouder Jeugd en Onderwijs, Kennis en Innovatie en Bereikbaarheid bij de gemeente Leeuwarden. Daarvoor was zij gemeenteraadslid en organisatieadviseur bij de provincie Friesland. Thea Koster heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met de portefeuille Jeugdzorg en was voorzitter van de Friese stuurgroep ‘Zorg voor Jeugd’. Naast haar functie als wethouder is Thea Koster onder andere lid Raad van Toezicht 'Stichting opvoeden' en lid VNG Commissie Jeugd.

Als lid van het College van Bestuur van Deltion heeft Thea Koster vanaf 1 januari de portefeuilles Financiën, HRD, Marketing & Communicatie, Deltion Business en Ondernemerschap.

Bert Beun, voorzitter CvB, draagt verantwoording voor de portefeuille Onderwijs - en binnen deze portefeuille het realiseren van verbindingen tussen externe ontwikkelingen en onderwijskundig leiderschap - en voor de portefeuilles Facilitair Bedrijf, Huisvesting, ICT en Internationalisering.