Viktor Wijnen-de Bont nieuwe directeur HKU Games en Interactie

Viktor Wijnen-de Bont wordt de nieuwe directeur van HKU Games en Interactie, een van de acht schools van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Het College van Bestuur van HKU heeft hem benoemd per 1 juli aanstaande.

Viktor Wijnen-de Bont is sinds 2008 managing director van de Dutch Game Garden (DGG), de aanjager van game-bedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Met zijn uitgebreide netwerk, kennis en ervaring in bedrijfsleven, kennisinstellingen en politiek is hij een goede aanvulling op het inhoudelijk deskundige team van studieleiders van HKU Games en Interactie.

Viktor Wijnen-de Bont studeerde technische bedrijfskunde en sociale psychologie en werkte onder meer ruim 3 jaar voor de Taskforce Innovatie Regio Utrecht als projectleider (Serious) Games. Zijn werkzaamheden daar mondden uiteindelijk uit in de oprichting van de Dutch Game Garden (DGG).