Yvonne Kops benoemd tot lid van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De raad van toezicht van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft dr. Yvonne Kops benoemd tot lid van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs met zo’n 60.000 leerlingen verspreid over 35 scholen(gemeenschappen). Op dit moment is Yvonne Kops directeur bedrijfsvoering van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen en de faculteit Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij start in haar nieuwe functie op 15 februari 2016.

Yvonne Kops: “Ik werk sinds 2003 bij de VU en voel me zeer verbonden met de universiteit. De bètafaculteiten werken aan grote ambities en daarom is er nooit een goed moment om te vertrekken. Maar de functie die ik nu krijg is zo mooi dat ik toch de stap zet. OMO is een grote vereniging die onderwijs verzorgt voor jongeren met alle mogelijke interesses en competenties en daarmee midden in de samenleving staat. De zelfstandige en diverse scholen zijn het fundament van OMO en dat maakt dat de grote vereniging kleinschalig georganiseerd is. Dat spreekt mij zeer aan. Samen met de voorzitter van de raad van bestuur en de schoolleiders kan ik voluit werken aan de gezamenlijke visie op goed onderwijs. Tegelijk word ik medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de nu zeer gezonde vereniging. Een combinatie waarin ik mezelf en mijn ervaring binnen de VU helemaal kwijt kan.”

Zij volgt Pieter Hendrikse op, die in april dit jaar afscheid nam van de vereniging in verband met zijn pensionering en nu voorzitter is van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in Utrecht.

Yvonne Kops is 54 jaar, getrouwd en heeft twee uitwonende studerende kinderen van 20 en 18 jaar. Zij woont in Utrecht.